Akreditacija

Svi studijski programi se izvode na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, sa Akreditacijom br. 612-00-00690/2013-04 od 24.05.2013, koju je izdala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Institut poseduje dozvolu za rad i sprovodi strogu kontrolu kvaliteta u skladu sa zakonom i pravilnicima:

akreditacija ustanove