Doktorske studije

Studijski program Umetnička igra i performans se izvodi tokom tri školske godine i ima 180 ESPB.

Ciljevi studijskog programa su omogućavanje studentima da se školuju na visokom akademskom nivou u oblasti umetničke igre i performansa kao i za kvalifikovan rad u kulturnim institucijama na poslovima umetničkog rukovođenja i upravljanja umetničkom produkcijom. Cilj studijskog programa je usmeren ka unapređenju znanja i stečenih umetničkih veština i metoda na master akademskim studijama koje se primenjuju u određenim naučnim postupcima u ostvarivanju visokih umetničkih rezultata, a zatim i u procesima kulturnog razvoja, kao što je planiranje javnih kulturnih delatnosti i sl. Studenti izučavaju i primenjuju savremene metode i tehnike umetničkog istraživanja, kako bi uspešno izradili doktorsku disertaciju predviđenu studijskim programom.

Ishod procesa učenja je obrazovan student koji poseduje aktivna umetnička i teorijska znanja, veštine i sposobnosti da obavlja javnu, kolektivnu i individualnu kulturno-umetničku delatnost. Nastava na doktorskom studijskom programu.

UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS je interaktivnog karaktera, uključuje kreativne radionice, media labove, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost kao i samostalnost u radu kroz primenu stečenih znanja. Realizacija studijskog programa odvija se kroz mentorski rad. Studenti neposredno sarađuju sa predmetnim nastavnicima, praktično proveravaju stečena znanja, imaju priliku za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti i razvijanje kritičkog mišljenja. Očekuje se da studenti unaprede i prodube opšte-teorijska znanja iz oblasti umetnosti, kao i da poseduju veštine i sposobnost za metodološki ispravan rad na rešavanju umetničko-istraživačkih problema. Studenti su nakon uspešno položenih ispita, urađenih projektnih zadataka, napisanog i odbranjenog doktorskog rada, osposobljeni da se uključe u umetnički rad u polju Umetničke igre i performansa.

Studenti stiču diplomu: Doktor umetnosti – dramske i audiovizuelne umetnosti.

Na studijski program se mogu upisati studenti koji su u prethodnom školovanju na akademskim studijama stekli 300 ESPB, odnosno 360 ESPB.

I godina

 • Metode umetničko istraživačkog rada
 • Studijsko-istraživački rad 1
 • Umetnička igra 1
 • Performans i instalacije 1
 • Izborni blok 1: Istraživački teatar / Teorija umetnosti
 • Izborni blok 2: Media lab digitalna umetnost / Primenjena dramaturgija
 • Izborni blok 3: Sinergije i transformacije 1 / Koreografija 1
 • Studijsko-istraživački rad 2

II godina

 • Izborni blok 4: Koncepcija umetničkog dela / Produkcija umetničkog dela
 • Umetnička igra 2
 • Izborni blok 5: Media lab konceptualna umetnost / Režija baleta u operi
 • Performans i instalacije 2
 • Tehnike pisanja teorijsko umetničkog rada
 • Izborni blok 6: Sinergije i transformacije 2 / Koreografija 2
 • Priprema doktorskog umetničkog projekta
 • Studijsko-istraživački rad 3

III godina

 • Studijsko-istraživački rad na doktorskoj disertaciji
 • Doktorski projekat i disertacija
This site is registered on wpml.org as a development site.