SEPTEMBARSKI PRIJEMNI ISPITI ZA MASTER STUDIJE ZA 2023/2024 GODINU
Vesti

SEPTEMBARSKI PRIJEMNI ISPITI ZA MASTER STUDIJE ZA 2023/2024 GODINU

 

Institut za umetničku igru raspisuje prijemne ispite za Master studije Umetnička igra i Master studije plesnog performansa – IUI Transition Dance Company za 2023/24. akademsku godinu. Master studije su namenjene pojedincima s visokoškolskim obrazovanjem iz umetnosti koji poseduju najmanje 180 ECTS bodova.

Svi zainteresovani kandidati za Master studije mogu da dobiju informacije o upisu uz prethodno zakazivanje institutzaumetnickuigru@gmail.com  , putem i-mejla prijave@iui.rs  i putem telefona 011 41 40 421.

 

Prijemni ispit za Master studije Umetnička igra će se održati 21. septembra 2023. godine u 13.00h.

Audicija za Master studije plesnog performansa - IUI Transition Dance Company će se održati  21. juna 2023. godine u 12.00h.

Prijavljivanje za prijemni ispit se vrši online, popunjavanjem prijavnog obrasca (https://www.iui.rs/upis-na-master-studije) ili mailom na prijave@iui.rs 

 

Rok za prijavu je 15. septembar 2023. godine.

Prijem dokumenata se vrši do 20 septembra 2023. godine u studentskoj službi fakluteta.

Rang lista primljenih kandidata će biti objavljena 25. septembra 2023. na sajtu fakulteta.

Upis kandidata koji su položili prijemni ispit će se vršiti od 25. do 28. septembra 2023. studentskoj službi fakluteta.

 

Prijemni ispit i upis na master studije Umetnička igra

Institut za umetničku igru raspisuje prijemne ispite za Master studije Umetnička igra 2023/24.

Prijemni ispit za Master studije Umetnička igra će se održati 21. septembra 2023. godine u 13.00h.

 

Šta mi je potrebno da bih se prijavio/la?

  • Da uz prijavu priložite dokaz o stečenih minimum 180 ECTS bodova (trogodišnje ili četvorogodišnje akreditovane studije);
  • Položite prijemni ispit; Kandidati polažu prijemni ispit, koji se sastoji od analize portfolija umetničkih i stručnih radova kandidata kao i razgovora sa Komisijom.
  • Pre polaganja prijemnog ispita kandidat uplaćuje na račun fakulteta iznos od 2.000 dinara za troškove održavanja ispita.
  • Uplata se vrši na ž.r. Instituta broj: 265167031000009130; poziv na broj: JMBG kandidata; Svrha uplate: Troškovi prijemnog ispita.

 

Šta mi je potrebno da bih se prijavio/la za Master studije plesnog performansa - IUI Transition Dance Company?

  • Da uz prijavu priložite dokaz o stečenih minimum 180 ECTS bodova (trogodišnje ili četvorogodišnje akreditovane studije);
  • Položite audiciju;
  • Pokažete radno poznavanje Engleskog jezika (konverzacija).

 

IUI Transitions Dance Company je plesna kompanija nastala u okviru Instituta za umetničku igru namenjena pojedincima s visokoškolskim obrazovanjem iz umetnosti koji poseduju najmanje 180 ECTS bodova.

IUI Transitions Dance Company istovremeno se bavi obrazovanjem i eksperimentisanjem radi pronalaženja novih oblika koreografskog i igračkog vokabulara, i načina izražavanja misli koje koreograf kao zadatak stavlja pred igrače.

Rezultat takvog načina rada treba da bude pronalaženje neočekivanih, podsticajnih izazova pri radu na novom delu, koje će biti dostupno širokom auditorijumu.

Kompanija će okupiti najzanimljivije mlade koreografe i igrače da bi stvarali originalna dela, ili preuzimali najinteresantnija dela respektabilnih koreografa ili igrača s domaće i svetske scene.