UVID JAVNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA ŽORŽA DRAUŠNIKA
Vesti

UVID JAVNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA ŽORŽA DRAUŠNIKA

 

Doktorska disertacija Kulturološki, muzikološki i produkcijski odnosi konceptualizma i kazališne umjetničko-scenografske prakse, kandidata Žorža Draušnika, sa Izveštajem Komisije o oceni doktorske disertacije javno su dostupni u Biblioteci visokoškolske ustanove u periodu od 10.06.2022. do 10.07.2022. godine.

 

Fotografija V. Veličković