Vesti
IZVEDENA DIPLOMSKA PREDSTAVA VIRDŽINA

U prepunom Teatru Vuk, 23. juna 2022. godine, premijerno je prikazana završna predstava Virdžina (BalkanAberIca), studentkinje Tamare Ljesar sa odseka Scenska narodna igra i muzika Instituta za umetničku igru.

Saznaj više 24.06.2022.
POSETA VIENNA KONSERVATORIUM U BUDIMPEŠTI

Prof. dr Balogh Gabor, direktor Vienna Konzervatorijuma u Budimpešti, ugostio je danas profesore Instituta za umetničku igru i Fakulteta za inženjerski menadžment.

Saznaj više 20.06.2022.
PRIJEMNI ISPIT ZA DOKTORSKE STUDIJE UMETNIČKA IGRA I PERFORMANS ZA 2022/23.

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenta u prvu godinu doktorskih studija Umetnička igra i performans.

Saznaj više 15.06.2022.
PRIJEMNI ISPIT I UPIS NA MASTER STUDIJE UMETNIČKA IGRA ZA AKADEMSKU 2022/23.

Institut za umetničku igru raspisuje prijemne ispite za Master studije Umetnička igra i Master studije plesnog performansa – IUI Transition Dance Company za 2022/23. akademsku godinu. Master studije su namenjene pojedincima s visokoškolskim obrazovanjem iz umetnosti koji poseduju najmanje 180 ECTS bodova.

Saznaj više 15.06.2022.
UVID JAVNOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA ŽORŽA DRAUŠNIKA

Doktorska disertacija Kulturološki, muzikološki i produkcijski odnosi konceptualizma i kazališne umjetničko-scenografske prakse, kandidata Žorža Draušnika, sa Izveštajem Komisije o oceni doktorske disertacije javno su dostupni u Biblioteci visokoškolske ustanove u periodu od 10.06.2022. do 10.07.2022. godine.

Saznaj više 14.06.2022.
PROJEKAT IGRA, REČ I SLIKA – RADIONICE SLIKANJA

Radionice slikanja u okviru projekta Igra, reč i slika su održane u Galeriji Sava Šumanović u Šidu.

Saznaj više 11.06.2022.
DIPLOMSKA PREDSTAVA VIRDŽINA (BALKAN ABERICA)

Virdžina (BalkanAberIca) je diplomski projekat studentkinje Instituta za umetničku igru, odseka Scenska narodna igra i muzika, Tamare Ljesar.

Saznaj više 10.06.2022.
ODBRANA MASTER RADA AHMED NAYEL

Danas, 10. juna 2022. u Beogradu, Ahmed Nayel, kandidat za zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra odnosno student Master akademskih studija je pristupio odbrani svog Master rada Exit door.

Saznaj više 10.06.2022.
3/48