Выпускники

alumni-item-img

Прежде всего, Институт художественного танца дал мне опыт и постоянную работу со многими хореографами и педагогами, которые передали нам невероятные знания. Пространство для самовыражения как хореографа, пространство для работы, возможности для выступлений, замечательные преподаватели, которые привлекут внимание ко всему, что нужно улучшить. Работая и учась в семейной атмосфере, я научилась справляться с каждой напряженной и сложной ситуацией, чему сложно научиться на раннем этапе карьеры. Я окончила направление „Хореография“ и теперь могу стоять за многие свои хореографические работы благодаря Институту художественного танца. Посещение Института художественного танца — это не просто обучение в институте, это прекрасная возможность поработать над собой, узнать об искусстве, применить знания, открыть свой кругозор и подготовиться к суровому миру искусства, который приходит после окончания учебы. Поэтому я очень благодарна за практику, которую редко можно получить в других местах.

— Катарина Илишевич

Выпускница 2017/18

Направление „Хореография“

alumni-item-img

Я поступила в Институт художественного танца в ноябре 2018 года на магистерскую программу художественного танца. В настоящее время я являюсь менеджером компании Aspire Sports Services в Дубае, преподавателем и хореографом в Aspire Ballet Dubai, а также художественным руководителем нескольких постановок Aspire Ballet Dubai для спектаклей к концу года, а также ежегодно провожу экзамены учеников Королевской академии танца.

Поскольку я очень мотивированный человек, который любит учиться, когда я решила поступить в Институт, я пришла со знаниями и опытом, которые я получила в ходе предыдущей учебы и деловой работы. Во время учебы в Институте мои знания и опыт были приобретены благодаря изучению каждого отдельного предмета, которые были очень важны для окружающего меня профессионального танцевального сообщества. Также, учеба помогла мне лучше руководствоваться моим направлением и моими навыками в качестве художественного руководителя, она помогла мне улучшить мой проект к концу года, и это стало видно в спектакле «Коппелия» в июне 2019 года, поскольку я использовала все навыки и инструменты, которые я приобрела во время учебы в Институте, объединила их и показала отличные результаты, а отзывы профессоров помогли мне создать профессиональный итоговый проект для моего экзамена. Для меня было большим удовольствием быть студентом Института художественного танца.

— Хеба Мостафа

2018. Магистр драматического и аудиовизуального искусства – художественный
танец

alumni-item-img

Pre svega moram reći da sam neizmerno zahvalan na znanju, praksi, obrazovanju, vremenu, pažnji, projektima i lepim uspomenama koje mi je podario Institut za umetničku igru. Pored svih lekcija i znanja koje smo stekli uz fantastične i beskrajno inspirativne ljude koji su pre svega, što je danas neprocenjivo, dobri ljudi a zatim i vrhunski profesori, stekli smo i životnog iskustva i znanja. Raznolikost znanja koje Institut za umetničku igru pruža je veoma važan aspekt školovanja na institutu. Institut mi je pružio priliku ali i pomoć da se nesmetano razvijam kao umetnik u celosti.

Trenutno sam student druge godine master studija na odseku pedagogija umetničke igre i iskreno se nadam da moj završni master rad neće označiti kraj jednog nadrealnog putovanja i saradnje sa institutom za koji sam uveren da ima ogroman potencijal da napravi još veće stvari i postane prestižna umetnička akademija.

— Luka Stojković

Generacija 2017/18.

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

За время обучения я приобрела много знаний, опыта, замечательных друзей, знакомств, прекрасных и незабываемых моментов. У меня чувство огромной благодарности за то, что моя учеба стала возможной благодаря тому, что мне дали шанс стать стипендиатом. Я постоянный член и солистка балета Национального театра в Белграде.

-Ада Распор

Выпускница 2014/15

Направление „Педагогия балета“

alumni-item-img

Najznačajnije iskustvo na Institutu za umetničku igru mi je bilo to što sam imala mogućnost da učim od različitih internacionalnih pedagoga i koregrafa. Što se tiče ličnih projekata, otvorili su se novi putevi razmišljanja za realizaciju radova zahvaljujući angažovanju i posvećenosti profesora.

Od projekata u kojima sam učestvovala na fakultetu izdvojila bih manifestaciju Proslave 80 godina postojanja Simfonijskog orkestra RTS u Sava Centru, izvođenje koreografije za Karminu Buranu.

Student sam Master Studija Umetnička igra; Radim kao saradnik u vrtiću za balet.

-Ana Bošković

Generacija 2016/17

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Tokom studiranja imala sam mogućnost upoznavanja sa različitim tehnikama i stilovima savremene igre stranih predavača. Takođe je značajno sticanje osnovnog obrazovanja umetničkih teorijskih predmeta iz oblasti istorije umetnosti, režije, koreografije, dramatugrije i drugih oblasti koje su usko vezane sa umetničkom igrom.

Javnim nastupima na zvaničnim festivalima omogućeno mi je da prikažem svoje radove, kroz koreografije, fotografiju, instalacije, performanse i video radove.

Najznačajniji utisak ostavio mi je nastup Carmina burana Karl Orf,2017.

kao i projekti Metamorfoze, Mara Sad, Car Edip i Triptih Bolero.

Student sam Master studija — IUI Transition Dance Company

-Alisa Oravec

Generacija 2016/17.

Odsek Savemena igra

alumni-item-img

Institut za umetničku igru mi je omogućio nov način rada kroz rad sa inostranim profesorima, upoznavanje novih plesnih tehnika i praksi. Pomogao mi je da upoznam i otvorim vidike ka različitim sferama u umetnosti, kako u domenu razvijanja koregrafskih formi, tako i u domenu razvijanja sopstvenog potencijala.

Po završetku Instituta sam počela da radim kao profesor savremene igre i repertoara savremene igre u srednjoj baletskoj školi Lujo Davičo.
Istovremeno kao i performer za licencirane projekte Disney-a, Warner Bros-a, Nickelodeon-a .
Trenutno radim u luxury manadžmentu za nemačku kompaniju u Dubaiu.

— Andrea Simić

Generacija 2014/15.

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Institut mi je pružio mogućnost saradnje sa svetskim koreografima i izvođačima kako savremenog tako i klasičnog baleta, ali pored toga i proširio način shvatanja i gledanja na Umetnost uopšte.

Tokom studija, omogućena mi je realizacija mnogih projekata, nagrađena su brojna izvođenja i dela u pozorištima kao i na takmičenjima.

Trenutno radim kao slobodni umetnik, koreograf, profesionalni baletski igrač i performer.

— Đurdjija Jelenković

Generacija 2015/16.

Odsek Koreografija

alumni-item-img

Školovanje na Institutu mi je omogućilo rad sa različitim predavačima te određenu vrstu samostalnosti da danas nastupam i stvaram kao slobodan umetnik na domaćoj i međunarodnoj sceni. Najveća dobit studiranja na ovakvom umetničkom fakultetu pored stečenog znanja jeste prijateljstvo i kolege koje ostaju večno.

Trenutno sam angažovan kao honorarni saradnik Pozorišta na Terazijama, Bitef Dance kompanije i član međunarodne platforme Balkan Dance Project.

-Branko Mitrović

Generacija 2014/15.

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Najznačajnije iskustvo za mene čine nezaboravni trenuci provedeni sa divnim kolegama, profesorima i gostujućim predavačima na Institutu za umetničku igru. Institut mi je omogućio da nastavim proces učenja, istraživanja i rada u oblasti umetničke igre.

Radim kao nastavnik savremene igre u srednjoj Baletskoj školi Lujo Davičo.

— Ivana Ljujić

Generacija 2014/15.

Odsek Koreografija

alumni-item-img

Najznačajnije iskustvo koje mi je pruženo je otkrivanje drugačijih načina pristupa istraživanju i stvaranju umetničkih dela. Institut za Umetničku Igru mi je omogućio da ponovo otkrijem davno zaboravljenu kreativnost, da zavirim u dubine. Da upoznam sebe. Da se prihvatim. Da stvaram.

Radim kao samostalni umetnik. Trenutno sam u procesu istraživanja za novi plesni projekat.

— Jovana Ikonić

Generacija 2015/16

Odsek Koreografija

alumni-item-img

Bilo je zadovoljstvo raditi sa svim imenima iz sveta savremene igre i utkati u svoj umetnički put jednu nit njihovog rada i stila. Svaki novi pedagog i svaki workshop je jedinstveno iskustvo iz koga sam uvek uzimala samo najbolje. Institut mi je pružio ne samo mogućnost da vežbam sa sjajnim igračima i pedagozima, već mogućnost za samopronalaženjem kroz druge fakultetske predmete koji nisu plesni i time naučim nesto novo i sebe izrazim na drugi način.

Brojni javni nastupi i časovi su bili nezaboravna iskustva i srećna sam što sam jedna od malobrojnih u Srbiji koja je dobila priliku za ovakvim obrazovanjem.

— Jelisaveta Vučenović

Generacija 2015/16

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Institut za umetnički igru omogućio mi je neprocenjivo iskutvo, rad, obrazovanje, projekte a pre svega prijatelje.Uspomene i znanje koje smo gradili sada nam pružaju slobodu da se otisnemo i stvaramo. Naučio nas je da budemo umetnici u celosti. Pružio nam je bezbroj lekcija ali pre svega onu najvažniju da verujemo i nikada ne odustajemo.

Trenutno sam student druge godine Master progama za koreografiju na Istitutu za umetničku igru. Na završnoj godini realizovaću celovečernju predstavu pod nazivom Velika Očekivanja.

— Katarina Stojković

Generacija 2015/16.

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Institut za umetničku igru mi je omogućio dobru praksu, dragoceno iskustvo sa baletskim pedagozima i igračima izvan Srbije, dao samouverenost i puno lepih momenata u procesu rada.

Sada već treću godinu radim u srednjoj baletskoj školi Dimitrije Parlić u Pančevu kao nastavnik savremene igre na odseku za klasičan balet i kao pomoćnik direktora škole. Pored toga povremeno držim časove baleta maloj deci i scenski pokret u školi glume.

— Maja Golubović

Generacija 2014/15.

Odsek Baletska pedagogija

alumni-item-img

Institut mi je pokazao da imamo jako kvalitetne umetnike u našoj zemlji i da ništa nije nemoguće postići i uraditi uz malo kreativnosti i dobrog tima oko sebe.

Institut ima jako kvalitetan tim profesora koji umeju da na pravi način prenesu znanje, a to je ono što je po mom mišljenju najbitnije. Ono najvažnije, a čemu me je institut naučio pored znanja koje sam dobila, jeste da verujem u sebe i u svoje sposobnosti i kvalitete.

Institut mi je pokazao kroz kreativan rad kako da upoznam samu sebe i kako da napredujem.

— Lara Veselinović

Generacija 2016/17.

Odsek Baletska pedagogija

alumni-item-img

Во время учебы в Институте мне удалось познакомиться с приглашенными профессорами из разных стран мира, их разнообразными стилями современного танца, а также поучиться у великих исполнителей, хореографов и педагогов. Благодаря нашим постоянным профессорам мы узнали о различных областях искусства, чтобы закрепить наши знания о художественной игре.
Самый значимый опыт – это выступления по всей Сербии, и особенно я бы выделила участие в праздновании 80-летия Симфонического оркестра РТС в Сава-центре, во время которого исполнялась Кармина Бурана. В настоящее время я работаю преподавателем в классах современного и классического балета для детей от 5 до 14 лет в балетной школе «Аллегро» в Подгорице. С января 2020 года я начну стажировку в Художественной школе начального и среднего музыкального и балетного образования им. Васо Павича в Подгорице.

— Маня Павичевич

Выпускница 2016/17

Направление „Современный танец“

alumni-item-img

Na Institutu za umetničku igru sam savladala brojne nove plesne tehnike. Srećna sam što znanje sa Instituta mogu da prenesem u rodnu Makedoniju kao i u Ujedinjene Arapske Emirate gde sada radim. Upoznala sam mnogo novih kolega i predavača što je još jedan uspeh u mojoj plesnoj karijeri. Profesori na Institutu su divni. Nadam se da ću sa svojim bivšim kolegama nekad ostvariti saradnju i da ćemo zajedno prenositi znanja mlađim generacijama.

Trenutno radim u Brooklyn Melodies Music Center (škola za ples i muziku) koja se nalazi u Dubaiu. Predajem balet,savremenu igru i hip hop.

— Marija Dimitrovska

Generacija 2015/16

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Получение новых знаний от выдающихся профессоров. Институт позволил мне быть в Молодежной балетной труппе, первой танцевальной труппе классического балета в Сербии.

Работаю солисткой балета Национального театра, педагогом-репетитором классического балета, а также педагогом балета в „Театре на Теразиях“.

— Милица Безмаревич

Выпускница 2015/16

Направление „Педагогия балета“

alumni-item-img

Институт позволил мне прежде всего учиться на очень высоком академическом уровне. Расширение знаний и опыта как в области художественной игры, так и в общем художественном образовании. Это позволило мне посмотреть на игру с разных точек зрения и тем самым открыть до сих пор неизвестные пути исследования и творчества.

На данный момент я реализовала множество хореографий для театра и телевидения. Я бы выделила хореографии для мюзиклов за последние два года: Бродвейские проказы 2019 – Театр на Теразиях – Белград; Однажды в Банате 2018 – Национальный театр «Тоша Йиованович» – Зренянин; Бриолин 2018 – Учреждение культуры «Дом Цанкаря» – Любляна.

Хореографии для телевизионных шоу: «Твое лицо кажется знакомым» – 2019; «MAC — Music awards ceremony» 2019; «Беовизия» – 2019.

— Милица Сарич

Выпускница 2014/15

Направление Хореография

alumni-item-img

Mogućnosti za razvijanje na multidisciplinaran način na Institutu za umetničku igru su neograničene, što sam potvrdio sopstvenim iskustvom na osnovnim studijama. Institut je sa velikom pažnjom profesora i sopstvenim sredstvima omogućio realizaciju mnogobrojnih autorskih radova tokom studija među kojim je predstava Progon i ubistvo Mara/Sad, koreografija Venera u krznu, instalacija Lovčeva neman, video rad Ka svetlu i mnogi drugi. Rad Venera u krznu je nagrađen za najbolju koreografiju Aprilskih susreta 2019.godine.

Tokom studija sam stupio u kolaboraciju sa stvaraocima iz polja vizuelnih umetnosti, fotografije, videografije i instalacije izlažući svoje radove u Studentskom kulturnom centru i na prvoj samostalnoj izložbi u Kulturnom centru Magacin. Trenutno sarađujem sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu kao reperformer na retrospektivnoj izložbi Marine Abramović Čistač.

— Nikola Pavlović

Generacija 2016/17.

Odsek Koreografija

alumni-item-img

Biti deo instituta je bilo veliko iskustvo zbog svih profesora koji na njemu predaju i svih gostojućih pedagoga od kojih sam imala prilike da učim. Na Institutu sam stekla veliko znanje o plesu, sceni i sve onome što je potrebno za da se postane umetnik. Jako sam zahvalna celom timu Institata za umetničku igru na svemu što mi je omogućio. Trenutno sam zaposlena kao profesor na NDS Faculty na Malti.

— Nikol Srebrov

Generacija 2015/16.

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Pored stečenog znanja i iskustva na Institutu za umetničku igru, izdvojila bih podstaknutu maštu i kreativnost koja je uticala na moj razvojni put i usmerila me u daljem umetničkom usavršavanju.

Student sam Master studija Umetnička igra na Institutu za umetničku igru. Prvakinja sam baleta u Narodnom pozorištu i bavim se pedagoškim radom.

— Tamara Colić

Generacija 2014/15.

Odsek Baletska pedagogija

alumni-item-img

Institut za umetničku igru je najbolji izbor za dodatno usavršavanje. Moj izbor na Institutu je bio baletska pedagogija, da kad prestanem da igram, mogu da se bavim poslom baletskog pedagoga. Svi predmeti koji se izučavaju na Institutu su izuzetno važni jer doprinose usavršavanju i obrazovanju svakog studenta i usko su povezani sa poslom kojim se bavimo.

— Svetlana Vukosavljević

2016/2017.

Odsek Baletska pedagogija.

alumni-item-img

Institut za umetničku igru omogućio mi je saradnju sa predavačima iz inostranstva i pružio mi priliku da upoznam svetske plesne prakse, tehnike i iskustva. Kao student prve generacije, imala sam priliku da studiram sa kolegama različitih životnih dobi i iskustava, što je uticalo na raznovrsnost stavova i mišljenja u okviru grupe kao i na dinamiku rada, kojoj je doprinosio entuzijazam profesora.

Trenutno radim u Bitef dens kompaniji i kao nastavnik savremene igre i repertoara savremene igre u srednjoj baletskoj školi Lujo Davičo. Takođe radim i na projektima na nezavisnoj plesnoj sceni.

— Tamara Pjević

Generacija 2014/15.

Odsek Savremena igra

alumni-item-img

Institut za umetničku igru mi je omogućio da bolje upoznam sebe, da shvatim koliko mogu i sta želim. Naučila sam mnogo i otkrila sam novu dimenziju u svom koreografskom stvaralaštvu. Iznad svega imala sam čast da upoznam mnoge cenjene koreografe, baletske pedagoge i igrače koji su nesebično sa nama delili svoja iskustva. Upoznali su nas sa brojnim tehnikama igre kroz sistem vežbi za izgradnju tela baletskog igrača. IUI nam je omogućio prostor za kreativnost i igru što je neophodno za celokupan razvoj jednog umetnika — igrača — koreografa. Stekla sam slobodu, apsolutnu slobodu izraza. To je jedna od najznačajnijih stavki koje sam usvojila i bez koje mislim da jedan umetnik ne moze da postoji.

Čast mi je što pripadam prvoj generaciji IUI-a jer ona predstavlja grupu talentovanih, sposobnih i kreativnih mladih ljudi koji ponosno i vredno brane svoje zvanje stečeno na Institutu.

— Una Popović

Generacija 2014/15.

Odsek Baletska pedagogija

alumni-item-img

Najznačajnije iskustvo stečeno na Institutu je samospoznaja. Snaga, mentalna i fizička, istrenirana je do maksimuma i dovedena do granica najveće izdržljivosti. Nakon tri godine na IUI osoba je spremna da odgovori na sve izazove koje život donosi. Kreativnost postaje životni stil, zahvaljujući mnogobrojnim i raznolikim predmetima koji je podstiču. Analiza i sinteza su osnova koreografske profesije, tako da se na institututu podjednako zastupljene i razvijaju se uporedo.

Zastupnik sam DDT — kreativnog centra za pokret. Značajni projekti u poslednjih pet godina: Život na rasprodaji, Venera pred ogledalom, Dance Macabre, Panonska saga, Strogo poverljivo.

Trenutno radim u američkoj kompaniji Young Living kao asistent za edukaciju raindrop masaže za celu Evropu.

— Tijana Malek

Generacija 2014/15

Odsek Koreografija

This site is registered on wpml.org as a development site.