27. December 2023.

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NIKOLE PAVLOVIĆA

Danas, 27.12.2023. godine u Beogradu, Nikola Pavlović, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik Umetnička igra, odnosno student Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru pristupio je odbrani svog Završnog rada. 

Uvaženi kolega Nikola je prikazao svoj rad na temu Koreografija Marko, izlagao je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

1.      Prof. Dijana Milošević, Predsednik komisije

2.      Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, mentor

3.      Prof. Ana Spremić, član

Nakon svog izlaganja uvaženi kolega Nikola je odgovorio na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija je konstatovala da je dana 27.12.2023. godine u Beogradu, uvaženi kolega Nikola, uspešno odbranio svoj Završni rad na temu Koreografija Marko sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka Nikola Pavlović, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje

Dramski i audiovizuelni umetnik Umetnička igra.

 

ČESTITAMO!!!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.