27. April 2023.

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NEVENE ANTIĆ

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NEVENE ANTIĆ

 

Danas, 27.04.2023. godine u Beogradu, Nevena Antić, kandidatkinja za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra, odnosno studentkinja Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru je pristupila odbrani svog Završnog rada. 

Uvažena koleginica Nevena je prikazala svoj rad na temu Uspavana lepotica – sižejno humoristička priča u tri slike  izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. Dijana Milošević, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, član

Nakon svog izlaganja uvažena koleginica Nevena je odgovorila na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija konstatuje da je dana 27.04.2023. godine u Beogradu, uvažena koleginica Nevena Antić, uspešno odbranila svoj Završni rad na temu Uspavana lepotica – sižejno humoristička priča u tri slike sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka Nevena Antić, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra.

 

ČESTITAMO!!!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.