02. July 2021.

Odbrana završnog rada Nataše Todović

Odbrana završnog rada Nataše Todović

 

1.07.2021. u Beogradu, Nataša Todović, student Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru je pristupila odbrani svog završnog rada Rađanje simfonijskog baleta u Rusiji i početak preporoda ruskog baleta, izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

1.      Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik komisije

2.      Prof. Aleksandar Ilić, mentor

3.      Prof. dr Miomir Petrović, član

Nakon svog izlaganja uvažena koleginica Nataša Todović je odgovorila na sva postavljena pitanja i uspešno odbranila svoj završni rad sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka Nataša Todović, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje: Dramski i audiovizuelni umetnik – umetnička igra.

This site is registered on wpml.org as a development site.