11. March 2022.

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KATARINE ILIJAŠEVIĆ

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA KATARINE ILIJAŠEVIĆ

 

Danas, 11.03.2022. godine u Beogradu, Katarina Ilijašević, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra odnosno student osnovnih akademskih studija Umetnička igra je pristupila odbrani svog završnog rada.

Uvažena koleginica Katarina Ilijašević, je prikazala svoj rad na temu Praktični vodič kroz sujeverje i izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

1. Prof. Dijana Milošević, Predsednik komisije
2. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, mentor
3. Prof. Aleksandar Ilić, član

Nakon svog izlaganja uvažena koleginica Katarina je odgovorila na sva postavljena pitanja.
Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Katarina Ilijašević, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje
Dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.

ČESTITAMO!!!!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.