22. December 2022.

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA JOVANE IKONIĆ

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA JOVANE IKONIĆ

 

Danas, 22.12.2022. godine u Beogradu, Jovana Ikonić, kandidatkinja za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra, odnosno studentkinja Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru je pristupila odbrani svog Završnog rada. 

Uvažena koleginica Jovana je prikazala svoj rad na temu RE – MEMBERING 1:11, i izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. Aleksandar Ilić, Predsednik komisije
  2. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, mentor
  3. Prof. Dijana Milošević, član

Nakon svog izlaganja uvažena koleginica Jovana je odgovorila na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene činjenice, komisija konstatuje da je dana 22.12.2022. godine u Beogradu, uvažena koleginica Jovana Ikonić, uspešno odbranila svoj Završni rad na temu RE – MEMBERING 1:11 sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, od ovog trenutka Jovana Ikonić, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra.

 

ČESTITAMO!!!!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.