04. February 2022.

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA BOBANA KOSTIĆA

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA BOBANA KOSTIĆA

 

Dana, 4.02.2022. godine u Beogradu, Boban Kostić, kandidat za zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra, odnosno student Osnovnih akademskih studija Instituta za umetničku igru je pristupio odbrani svog Završnog rada.

Uvaženi kolega Boban je prikazao svoj rad na temu DEDA I REPA SIŽEJNO HUMORISTIČKA PRIČA U JEDNOJ SLICI, izlagaо je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

1. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik komisije
2. Prof. dr Vesna Bajić Stojiljković, mentor
3. Prof. dr Anton Andonov, član

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, Boban Kostić, ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od 4.02.2022. godine ima javno priznato akademsko zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik umetnička igra.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.