06. October 2021.

Odbrana Master rada Mile Stijak

Odbrana Master rada Mile Stijak

Na Institiutu za umetničku igru 5.10.2021. Mila Stijak, Saradnik u nastavi, uspešno je odbranila svoj Master rad na temu Metodologija baletskog časa pete godine klasičnog baleta po Vaganova sistemu.

Izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. Dijana Milošević, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Prof. dr Snežana Arnautović, član

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Mila Stijak, ima sva prava i obaveze koje proizilaze iz činjenice da od 5.10.2021. godine ima javno priznato akademsko zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.

ČESTITAMO!!!!

This site is registered on wpml.org as a development site.