01. November 2021.

Odbrana Master rada Manje Pavićević

Odbrana Master rada Manje Pavićević

 

Na Institiutu za umetničku igru 29.10.2021. Manja Pavićević, student Master akademskih studija Umetnička igra, uspešno je odbranila svoj Master rad na temu Struktura časa klasičnog baleta sa mentalnim osnaživanjem.

Izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. Dijana Milošević, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Prof. dr Tatjana Ilić-Kosanović, član

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Manja Pavićević, ima sva prava i obaveze koje proizilaze iz činjenice da od 29.10.2021. godine ima javno priznato akademsko zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.

ČESTITAMO!!

This site is registered on wpml.org as a development site.