10. November 2021.

Odbrana Master rada Katarine Stojković

Odbrana Master rada Katarine Stojković

 

Na Institiutu za umetničku igru 09.11.2021. Katarina Stojković, student Master akademskih studija Umetnička igra, uspešno je odbranila svoj Master rad na temu Koreografski pristup u autorskom filmu 64.74.

Izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. Dijana Milošević, Predsednik komisije
  2. Prof. Miomir Petrović, mentor
  3. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, član

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Katarina Stojković, ima sva prava i obaveze koje proizilaze iz činjenice da od 09.11.2021. godine ima javno priznato akademsko zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.

ČESTITAMO!!

 

This site is registered on wpml.org as a development site.