07. October 2021.

Odbrana Master rada Ane Živanović

Odbrana Master rada Ane Živanović

 

Na Institiutu za umetničku igru 6.10.2021. Ana Živanović, student Master akademskih studija Umetnička igra, uspešno je odbranila svoj Master rad na temu Nastavni čas klasičnog baleta za učenice trećeg razreda osnovne baletske škole po metodi Agripine Vaganove.

Izlagala je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Arnautović, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Profesor Ognjen Vučinić, član

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Ana Živanović, ima sva prava i obaveze koje proizilaze iz činjenice da od 6.10.2021. godine ima javno priznato akademsko zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.

ČESTITAMO!!

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.