15. July 2022.

Odbrana doktorskog rada Žorža Draušnika

Dana 14.7.2022. u Beogradu, Žorž Draušnik, kandidat za zvanje Doktor dramskih i audiovizuelnih umetnosti – Umetnička igra i performans, odnosno student Doktorskih studija pristupio je odbrani svoje Doktorske disertacije.

Uvaženi kolega Žorž Draušnik je prikazao svoj rad na temu „KULTUROLOŠKI, MUZIKOLOŠKI I PRODUKCIJSKI ODNOSI KONCEPTUALIZMA I KAZALIŠNE UMJETNIČKO-SCENOGRAFSKE PRAKSE“ i izlagao je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

1. Prof. dr Sibila Petrevski, Predsednik komisije

2. Prof. Dijana Milošević, član

3. Prof.dr Snežana Arnautović, član

Nakon svog izlaganja uvaženi kolega Draušnik je odgovorio na sva postavljena pitanja.

Komisija konstatuje da je dana 14.7.2022. u Beogradu, uvaženi kolega, Žorž Draušnik uspešno odbranio svoju Doktorsku disertaciju na temu „KULTUROLOŠKI, MUZIKOLOŠKI I PRODUKCIJSKI ODNOSI KONCEPTUALIZMA I KAZALIŠNE UMJETNIČKO-SCENOGRAFSKE PRAKSE

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka Žorž Draušnik ima sva prava i obaveze koji proizilaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje

„Doktor dramskih i audiovizuelnih umetnosti – Umetnička igra“.

ČESTITAMO!!!!

This site is registered on wpml.org as a development site.