Koreografija

Odsek Koreografija omogućava studentima istraživanje i uspostavljanje sopstvene koreografske prakse kroz usvajanje praktičnih i teorijskih znanja iz ove oblasti.

Tokom studija na ovom smeru, studenti imaju priliku da se kroz istraživački proces, metodološki i interdisciplinarni pristup, u radu sa eminentnim stručnjacima iz oblasti koreografije osposobe da formiraju sopstveno koreografsko delo.

Studenti se kroz prezentaciju serija koreografskih eksperimenata tokom studija osposobljavaju da analitički i kritički sagledaju sopstveni rad, razvijaju svoj individualni umetnički stil kao i sposobnost da samostalno rukovode koreografskim i organizacionim procesom izvođenja projekta i da stečena znanja primene u radu koji je angažovan u profesionalnim kompanijama i pozorišnim i drugim plesnim institucijama.

Prijavi se
Nastavni plan na odseku Koreografija
 • I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Uvod u pokret i sliku
 • Estetika
 • Engleski jezik 1
 • Savremena igra 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
 • II godina
 • Režija baleta u operi
 • Komparativna režija
 • Savremena igra 3
 • Klasičan balet 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Teorija umetnosti
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
 • III godina
 • Instalacije i performans
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Savremena igra 5
 • Koreografija 1
 • Koreografija 2
 • Savremena igra 6
 • Savremena scenografija
 • Libreto
 • Završni rad
Nastavni plan na odseku Koreografija
I godina
 • Istorija scenskih umetnosti
 • Uvod u pokret i sliku
 • Estetika
 • Engleski jezik 1
 • Savremena igra 1
 • Klasičan balet 1
 • Pokret i slika
 • Engleski jezik 2
 • Izborni jezik 1
 • Savremena igra 2
 • Klasičan balet 2
 • Produkcija umetničke igre
II godina
 • Režija baleta u operi
 • Komparativna režija
 • Savremena igra 3
 • Klasičan balet 3
 • Engleski jezik 3
 • Izborni jezik 2
 • Osnovi koreografije
 • Teorija umetnosti
 • Engleski jezik 4
 • Savremena igra 4
 • Klasičan balet 4
 • Izborni jezik 3
 • Sinergije i transformacije
III godina
 • Instalacije i performans
 • Reditelјska organizacija muzičkog predloška
 • Engleski jezik 5
 • Izborni jezik 4
 • Marketing umetničke igre
 • Savremena igra 5
 • Koreografija 1
 • Koreografija 2
 • Savremena igra 6
 • Savremena scenografija
 • Libreto
 • Završni rad
Prijavi se i postani deo najboljeg tima.
Prijavi se