18. April 2023.

KAKO BI POKRET MOGAO DA SE SAČUVA?

Dekonstrukcija pokreta

KAKO BI POKRET MOGAO DA SE SAČUVA?

 

Ples nastaje u trenutku i ne ostavlja trag. Koristeći telo u pokretu kao alat kojim se crta, realizovani su umetnički radovi na temu dekonstrukcije pokreta i ritma. Tim postupkom pokret je transponovan u vizuelno delo. Energija pokreta je zabeležena integrisanjem vizuelne umetnosti i umetničke igre.

Studenti master studija sa smera Umetnička igra i doktorskih studija sa smera Umetnička igra i performans Instituta za umetničku igru u Beogradu, transponovali su pokret nastao u prostoru baletske sale u vizuelnu ravan. Primenom medija fotografije i crteža sveli su liniju tela i pokreta na apstraktnu formu.

Igrači umetnici, inspirisani nekom od igračkih poza, a promenom percepcije realizovali su vizuelno apstraktna umetnička dela.

Projekat Dekonstrukcija pokreta nastao je po uzoru na pristup Vasilija Kandinskog i njegov rad Dance curves koji je jedan od načina povezivanja izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Takođe radovi iz serije Ritam su materijalizacija i čuvanje pokreta realizovanog u pločastom materijalu forexu.

Tokom procesa rada sprovedeno je istraživanje različitih načina povezivanja umetničke igre i vizuelnog zapisa. Promenom fokusa i pristupa razvijen je i obogaćen naš pristup stvarnosti i životu kroz drugačiji način mišljenja, opažanja i realizovanja. Povezivanje izvođačkih i vizuelnih umetnosti u okviru savremenih umetničkih praksi je važan deo drugačijih pristupa.

 

Vanr. prof. Dušica Pejić

 

This site is registered on wpml.org as a development site.