01. April 2024.

APRILSKI SUSRETI 2024.

Od 1. do 3. aprila u Studentskom kulturnom centru, održani su Aprilski susreti. Kao tradicionalna godišnja manifestacija Studentskog kulturnog centra Beograd, Aprilski susreti predstavlјaju izuzetno važan događaj u kulturnom životu Beograda, pružajući platformu mladim umetnicima da pokažu svoj talenat i stvaralaštvo. Ova manifestacija, koja okuplјa širok spektar umetničkih disciplina i formata, omogućav mladima da se izraze i steknu dragoceno iskustvo u javnom predstavlјanju svojih radova.

Mentorstvo renomiranih profesora i stručnjaka u oblasti umetnosti pruža dodatnu podršku mladim talentima i pomaže im da razviju svoj potencijal. Kroz izložbe, performanse, koreografske improvizacije, nove teatarske forme, instalacije u prostorima, koncerte i druge aktivnosti, posetioci imaju priliku da se upoznaju sa raznolikim stvaralaštvom mladih umetnika i da podrže njihov rad.

Radovi u formi koreografija, višemedijskih instalacija, video radova i performansa koje će predstaviti studenti osnovnih, master i doktorskih studija Instituta za umetničku igru su nastali pod mentorstvom prof. dr Snežane Arnautović Stjepanović, prof. Dijane Milošević, prof. Dušice Pejić, Prof. Jelene Rubil, Prof. dr Žorža Draušnika, Ognjena Vučinića i Doc. Katarine Bućić.

Aprilski susreti predstavlјaju važan deo kulturnog identiteta Beograda, pružajući prostor za kreativnost, inovaciju i razmenu ideja među mladim umetnicima i publikom. Ova manifestacija doprinosi bogatstvu kulturne scene grada i afirmaciji novih generacija umetnika.

PONEDELjAK 1. APRIL 2024.

 

19.00 ispred Svečanog ulaza i u Velikoj sali

SVEČANO OTVARANјE

ŽIVOTINјSKO CARSTVO

koreografija

koreograf: Jovana Ikonić,

studentkinja I godine master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Žorž Draušnik

izvođači: Doc. Katarina Bućić i Studenti I i II godine osnovnih studija: Sanela Žolјić, Anja Stojankić, Iva Ilijevski, Ryan Koh, Kira Photiou, Vanja Gerzina, Milana Matthyser.

 

Velika galerija

IGRA (traje do 9.4.)

izložba radova studenata I i II godine Master studija Umetnička igra

mentor: Prof. Dušica Pejić

studenti I godine Master programa: Jovana Ikonić, Olga Murašova, Nevena Antić, Anja Milosavlјević, Andrea Simić, Tijana Ostojić

studenti II godine Master programa: Angela Mihova, Una Balaž, Jovana Grujić, Nina Pantović, Tamara Ljesar, Boban Kostić

 

Ispred velike galerije

SPROUTS

instalacija u prostoru

autor: Olga Murašova

studentkinja I godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

 

Kružno stepenište

VERTIKALNI OBRT

instalacija u prostoru

autori: Anja Milosavlјević i Andrea Simić

studentkinje I godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Velika sala

Ο χαμένος τα παίρνει όλαThe loser takes it all

koreografija

autor i izvođač: Kira Photiou

studentkinja I godine osnovnih studija Umetnička igra

mentori: Ognjen Vučinić, Doc. Katarina Bućić

 

Vlika sala

SABRINA

koreografija

autor i izvođač: Rajan Koh Yik Heng

student I godine osnovnih studija Umetnička igra

 

Velika sala

NOT MY RESPONSIBILITY

koreografija

autor i izvođač: Sanela Žolјić

studentkinja I godine osnovnih studija Umetnička igra

mentori: Ognjen Vučinić, Doc. Katarina Bućić

Velika sala

KAKO SE PRAVI PICA

performans

autor: Tamara Ljesar

studentkinja II godine Master programa Umetnička igra

izvođači: Tamara Ljesar, Ivona Andrić, Boban Kostić

mentor: Prof. dr Žorž Draušnik

Velika sala

WHERE DO I BEGIN?

koreografija

autor i izvođač: Olya Omelianenko

studentkinja II godine osnovnih studija Umetnička igra

video produkcija: Miloš Savić

mentor: Prof. Dijana Milošević

 

Novi prostor – ulaz

LjUBAVNIK

instalacija u prostoru

autor: Una Balaž

studentkinja II  godine master programa Umetnička igra

mentori: Prof. dr Žorž Draušnik, Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Novi prostor

VITAMIN C

performans

autor i izvođač: Doc. Katarina Bućić

 

Stepenište ispred novog prostora

LAYERS

performans

Autor i izvođač: Olga Murašova

Studentkinja I godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Žorž Draušnik

Ispred velike sale

MESEČE SREBRNI

video rad

autor: Ista Stepanov

studentkinja I godine osnovnih studija Umetnička igra

izvođači: Ista Stepanov, Marija Nemet, Vera Pavlović, Maša Slijepčević, Marija Gabrić, David Petrović, Lana Pavlović, Ivana Nikić, Isidora Kokić

mentor: Prof. Dijana Milošević

Prostor ispod stepeništa

MOVING WITH THE ELEMENTS

performativni video rad

autor i izvođač: Nina Pantović, Una Balaž, Boban Kostić, Tamara Ljesar, Angela Mihova

studenti II godine master programa Umetnička igra

mentor: Prof. Jelena Rubil

Ispred male sale

TAJNA

video instalacija

autor: Nevena Antić

studentkinja II godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Aranautović Stjepanović

 

Mala sala

ODRICANјE

prostorna instalacija

autor: Boban Kostić

student II godine Master programa Umetnička igra

mentori: Prof. dr Žorž Draušnik, Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

Velika sala

DODIR

koreografija

autor i izvođač: Angela Mihova

studentkinja II godine Master programa Umetnička igra

mentori: Prof. dr Žorž Draušnik, Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Velika sala

SHELTER

koreografija

koreograf: Sine Qua Non ART

pripremila: Doc. Katarina Bućić

izvođači: Anja Stojankić, Iva Ilijevski, Olya Omelyanenko, Sanela Žolјić, Vanja Gerzina, Kyra Photou, Julija Arzumanova, Ryan Koh   –  studenti I i II godine osnovnih studija Umetnička Igra

 

 

IZLOŽBE

Velika galerija

IGRA (traje do 9.4.)

izložba radova studenata I i II godine Master studija Umetnička igra

mentor: Prof. Dušica Pejić

studenti I godine Master programa: Jovana Ikonić, Olga Murašova, Nevena Antić, Anja Milosavlјević, Andrea Simić, Tijana Ostojić

studenti II godine Master programa: Angela Mihova, Una Balaž, Jovana Grujić, Nina Pantović, Tamara Ljesar, Boban Kostić

 

Mladi profesionalni igrači i umetnici I i II godine Master studija na Institutu za umetničku igru, kroz istraživanje i eksperimentisanje igrom su na vizuelan način realizovali kreativne umetničke radove. Nјihova dela istražuju dinamiku, ritam, izražajnost i geometriju karakterističnim za igru i za vizuelno umetničko delo, predstavlјajući spoj pokreta i slike na vrlo inspirativan način.

Kroz medije kao što su crtež, štampa, otisci i fotografije, ovi umetnici – igrači su preneli i sačuvali pokret, beležeći ga u momentima njegove lepote i snage. Nјihova istraživanja su ih vodila ka dublјem razumevanju složenosti lјudskog tela, dinamike pokreta i emocionalne dubine, istražujući kako ove elemente preneti i istaći kroz vizuelne medije.

Ovo iskustvo predstavlјa jednu novu dimenziju u njihovom umetničkom delovanju, otvarajući vrata ka novim idejama, tehnikama i izražajnim mogućnostima. Kroz ove procese, ovi mladi umetnici – igrači su stekli ne samo veštine i znanja u vezi sa plesom i vizuelnom umetnošću, već su takođe proširili svoje shvatanje umetnosti kao takve, otkrivajući nove načine kako da prenesu svoje ideje i emocije publici.

Prof. Dušica Pejić, Istraživanje proširenih vizuelnih medija

 

Srećna galerija

CIKLUS IZLOŽBI: AFIRMACIJA MLADIH / STUDENTSKE IZLOŽBE

ŠKOLA ZA DIZAJN, BEOGRAD (traje do 15.4.)

LINIJA REZONANCE

godišnja izložba radova na predmetu i sekciji fotografije

Izložba „Linija rezonance“ predstavlјa vrhunac fotografskog istraživanja i kreativnosti učenika Škole za dizajn u Beogradu. Nјihova posvećenost i inovativnost u oblasti fotografije zabeležene su kroz impresivan niz uspeha na takmičenjima, izložbama, kao i u okviru redovne nastave i aktivnosti fotografske sekcije. Ovogodišnji program, koji je trajao punih godinu dana, osmišlјen je da polaznicima pruži čvrstu osnovu i otvori put ka dalјem usavršavanju. Kroz detalјan nastavni plan učenici su imali priliku da se upuste u dubinsko razumevanje i obradu likovnih elemenata, istražujući strukturu, formu i oblik. Nјihov umetnički izraz, vođen pažlјivim izborom kompozicije i svetlosti, omogućio je kreiranje fotografskih dela koja se kreću od oštrih realističkih, do bogatih apstraktnih rešenja.

Za 2024. godinu, sa ponosom predstavlјamo selekciju radova iz školske 2022/23. godine kojom želimo da približimo široj javnosti najtalentovanije učenike naše škole. Nјihov trud i predanost posebno su vidlјivi u radovima nastalim tokom školskih ekskurzija, gde su u izazovnim uslovima uspeli da svoju likovnost dovedu do punog izražaja. Ova izložba otkriva bogatstvo mašte naših učenika, njihovu osetlјivost na igru svetlosti i senke, kao i sposobnost da oštrim okom za detalјe prenesu svoje impresije o ambijentu i atmosferi koju su zabeležili.

Naziv „Linija rezonance“ simbolički odražava vibraciju i odjek koji svaki fotografisani trenutak ostavlјa u posmatraču. Kroz više hilјada fajlova nastalih tokom godine, pažlјivo smo odabrali nekoliko desetina koji će biti izloženi, svaki od njih govori priču o trenutku kada se umetnikova vizija susrela sa stvarnošću, stvarajući rezonantnu liniju koja odzvanja kroz vreme i prostor. Pozivamo vas da zajedno sa nama prođete kroz ovu jedinstvenu galeriju trenutaka i otkrijete kako jedna linija može povezati umetnost, obrazovanje i zajednicu.

Ana Miladinović

 

Prolaz prema velikoj sali

Iz Arhiva SKC-a (traje do 3.4.)

izložba printova

Ovde u ovom prostoru održavali su se Aprilski susreti, stari i novi

Kružne stepenice            

Iz Arhiva SKC-a, print (traje do 3.4.)

Govori Jozef Bojs, Diseldorf, performans/predavanje

„…Ono što radi umetnik ili bilo koji kreativan čovek mora biti namenjeno drugima. Što više lјudi rade za druge, više su lјudska bića. Kada lјudi budu imali iste uslove, nastaće nova skulptura. Rad svake individue mora biti ne za nju samu nego i pre svega za druge. Ljudska bića sposobna su da posvete stvari u sebi i van sebe.“

 

Mala sala

Iz Arhiva SKC-a(traje do 3.4.)

Izložba fotografija i prezentacija dizajnerskih rešenja plakata štampanih povodom Aprilskih susreta

UTORAK 2. APRIL 2024.

 

19.00 Plato ispred svečanog ulaza i velika sala

OLYAYU

koreografija

koreograf: Ognjen Vučinić

izvođači: Anja Stojankić, Iva Ilijevski, Olya Omelyanenko, Sanela Žolјić, Vanja Gerzina, Kyra Photou, Julija Arzumanova, Ryan Koh

studenti I i II godine osnovnih studija Umetnička igra

 

Ispred Velike sale i Velika sala

ČUVAJ MI MESTO

video rad/kolaži

autor i izvođač: Jovana Grujić i Nina Pantović

studentkinje II godine Master programa Umetnička igra

video montaža: Ana Zlatanov

muzika: Clockwrk juj

mentori: Prof. dr Žorž Draušnik, Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

NAŠE MESTO

performans / prostorna instalacija

autor i izvođač: Jovana Grujić i Nina Pantović

studentkinje II godine Master programa Umetnička igra

mentori: Prof. dr Žorž Draušnik, Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

Novi prostor

LjUBAVNIK

instalacija u prostoru

autor: Una Balaž

studentkinja II godine Master programa Umetnička igra

mentori: Prof. dr Žorž Draušnik, Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

Novi prostor

SAZNAĆEŠ

interaktivni performans

autor i izvođač: Jovana Ikonić

studentkinja I godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Ispred velike sale

MESEČE SREBRNI

video rad

autor: Ista Stepanov

studentkinja I godine osnovnih studija Umetnička igra

izvođači: Ista Stepanov, Marija Nemet, Vera Pavlović, Maša Slijepčević, Marija Gabrić, David Petrović, Lana Pavlović, Ivana Nikić, Isidora Kokić

mentor: Prof. Dijana Milošević

 

Prostor ispod stepeništa

MOVING WITH THE ELEMENTS

performativni video rad

autor i izvođač: Nina Pantović, Una Balaž, Boban Kostić, Tamara Ljesar, Angela Mihova

studenti II godine master programa Umetnička igra

mentor: Prof. Jelena Rubil

Kružno stepenište

VERTIKALNI OBRT

instalacija u prostoru

autori: Anja Milosavlјević i Andrea Simić

studentkinje I godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Ispred velike galerije

SPROUTS

instalacija u prostoru

autor: Olga Murašova

studentkinja I godine Master programa Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Galerija

BLURRED PROXIMITY

performans

autor: Olga Murašova

studentkinja I godine Master programa Umetnička igra

Izvođači: Olga Murašova, Ivan Gončarenko

 

Ispred velike galerije

WHAT IF

koreografija

koreograf: Anja Stojankić

studentkinja II godine osnovnih studija Umetnička igra

izvođač: Iva Ilijevski

studentkinja II godine osnovnih studija Umetnička igra

mentor: Prof. Dijana Milošević

 

Cirkus galerija

PEDANT

koreografija

koreografija: Iva Ilijevski

studentkinja II godine osnovnih studija Umetnička igra

izvođač: Anja Stojankić

studentkinja II godine osnovnih studija Umetnička igra

mentor: Prof. Dijana Milošević

 

Velika sala – video projekcija

POKRETOM PREVAZILAZIMO STRAH OD GOVORA

video rad

autor: Teodora Radivojević

studentkinja III godine osnovnih studija Umetnička igra

mentori: Prof. Dijana Milošević,  Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

Velika sala 

BUDUĆNOST NA TANјIRU

Interaktivni performans i video projekcija

autor: Alisa Oravec

Studentkinja III godine Doktorskih studija Umetnička igra i performans

Izvođač: Ivana Milenović, Martin Marek

 

Velika sala

SENјA I JA

performans

autor i izvođač: Senja Stanić

student III godine osnovnih studija Umetnička igra

mentor: Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović

 

Velika sala

KUDA IDE MOJA BOL?

koreografija

autor: Saša Krga

student I godine osnovnih studija Umetnička igra

izvođači: Marija Gabrić,Maša Slijepčević, David Petrović, Ivana Nikić i Saša Krga

 

Velika sala

BEHIND US

koreografija

autor: Olya Omelianenko

studentkinja II godine osnovnih studija Umetnička igra

izvođači: Dmitrij Skopinski, Julia Arzumanova, Nikola Planka

mentor: Doc. Tadija Miletić

 

SREDA, 3. APRIL 2024.

 

12.00 Velika sala

MULTIMODALNA ANALOGNA INTERAKCIJA

Radionica  Isidore Fićović

MULTIMODALNA ANALOGNA INTERAKCIJA – predstavlјa praktičan rad sa studentima u formi radionice, otvorene komunikacije ili razgovora, uz određene vežbe, telesni pokret ili gest ruke, multimodalno istraživanje predmeta iz prirode i prenošenje tog iskustva vizuelnim ritmom personalizovanih boja. Pored praktičnog rada biće održano predavanje sa slajdovima i relevantnim primerima u polјu interaktivne umetnosti.

 

20.00 velika sala

Koncert

scensko muzički performans

RAIN DOGS 

Fantastični beogradski TRIBUTE TO TOM WAITS BAND sa tradicijom dugom više od dve decenije. Zahvalјujući unikatnoj interakciji sa publikom i odličnoj interpretaciji, Dogsi pune beogradske klubove stvarajući svojevrstan muzičko/poetski performans.

Rain Dogs na čelu sa frontmenom  Nenadom Vasićem svojom energijom uspevaju da odvedu publiku u zadimlјeni njujorški lokal u koji se ne ulazi pre ponoći i gde između zavodlјivog zvuka saksofona i hrapavog vokala, oživlјava mala gradska noćna magija.

Vasić Nenad –  vokal

Aleksandar Stanković – bas

Branko Stanisić – klavijature

Aleksandar Vujosević – bubnjevi

Srđan Jevtović- saksofon

Nikola Džekulić – gitara

This site is registered on wpml.org as a development site.