Odbrane završnih radova osnovnih i master studija
Vesti

Odbrane završnih radova osnovnih i master studija

2.07.2021. u Institutu za umetničku igru studenti Osnovnih akademskih studija Marija Trifunović i Svetlana Vukosavljević uspešno su odbranile svoje završne radove. Student Master akademskih studija Tamara Colić je uspešno odbranila svoj završni rad.

Marija Trifunović je odbranila završni rad na temu: Metodološki pristup, vežbe i metodološki plan baletskog časa pripremnog i prvog razreda baletske škole.

Svetlana Vukosavljević je odbranila završni rad na temu: Klasičan balet, joga i pilates.

Tamara Colić je uspešno odbranila svoj master rad na temu: Inovacija metodološkog pristupa u pedagogiji klasičnog baleta, učestalost povreda kod igrača i metode prevencije u cilju njihovog sprečavanja.

Izlagale su javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

  1. Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik komisije
  2. Prof. Aleksandar Ilić, mentor
  3. Prof. dr Miomir Petrović, član

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije član 95 kao i Statutu Univerziteta, Marija Trifunović i Svetlana Vukosavljević, ovom odbranom su stekle zvanje: Dramski i audiovizuelni umetnik - umetnička igra. Tamara Colić je odbranom svog master rada stekla zvanje: Master dramski i audiovizuelni umetnik - umetnička igra.

Čestitamo!!!

Profesor Aleksandar Ilić, Prof.dr Snežana Arnautović Stjepanović, Svetlana Vukosavljević i Prof.dr Miomir Petrović

 

Profesor Aleksandar Ilić, Prof.dr Snežana Arnautović Stjepanović, Tamara Colić i Prof.dr Miomir Petrović

 

Prof.dr Miomir Petrović, Marija Trifunović, Prof.dr Snežana Arnautović Stjepanović, Prof. Aleksandar Ilić i Jelica Lazarević