ODBRANA MASTER RADA LUKE STOJKOVIĆA
Vesti

ODBRANA MASTER RADA LUKE STOJKOVIĆA

 

Danas, 27.06.2023. u Beogradu, Luka Stojković, kandidat za zvanje Master Dramski i Audiovizuelni umetnik - Umetnička igra odnosno student Master akademskih studija Umetnička igra je pristupio odbrani svog Master rada.

Uvaženi kolega Luka, je prikazao svoj rad na temu Analiza umetničkog pokreta u filmu "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića 1996 izlagao je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u skladu sa članom 26. Statuta Fakulteta, u sastavu:

 

  • Prof. dr Snežana Arnautović-Stjepanović, predsednik komisije
  • Prof. dr Miomir Petrović, mentor
  • Prof. Dijana Milošević, član

 

Nakon Izlaganja, uvaženi kolega Luka je odgovorio na sva postavljena pitanja.

Uvažavajući gore navedene  činjenice, komisija konstatuje da je dana 27.06.2023. u beogradu, uvaženi kolega, Luka Stojković, uspešno odbranio svoj Master rad na temu Analiza umetničkog pokreta u filmu "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića 1996 sa ocenom 10.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije kao i Statutu Fakulteta, od ovog trenutka, Luka Stojković, ima sva prava i obaveze koje proizlaze iz činjenice da od danas ima javno priznato akademsko zvanje

Master Dramski i Audiovizuelni umetnik - Umetnička igra.

 

ČESTITAMO!!