PROJEKAT IGRA, REČ I SLIKA – RADIONICE KREATIVNOG PISANJA
Vesti

PROJEKAT IGRA, REČ I SLIKA – RADIONICE KREATIVNOG PISANJA

 

Radionice kreativnog pisanja u okviru projekta  Igra, reč i slika su održane u Narodnoj biblioteci Simeon Piščević u Šidu.

Projekat se realizuje kroz serije besplatnih radionica umetničke igre, kreativnog pisanja i slikanja a koje su namenjene romskoj deci i migrantima u osnovnom i srednjem obrazovanju. Partner u realizaciji projekta je Kulturno obrazovni centar Šid i Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije. Projekat je podržan od strane Ministarstva za lјudska i manjinska prava i društveni dijalog i Fakulteta za inženjerski menadžment.

Cilј projekta je bio da se omogući deci romske nacionalnosti i migrantima mogućnost slobodnog izražavanja u oblasti umetnosti, kroz integraciju i kreativni rad sa svojim vršnjacima iz osnovnih i srednjih škola.

Program je  vodio Prof. dr Miomir Petrović.