PROFESOR DR MIOMIR PETROVIĆ UČESTVUJE NA NAUČNOM SIMPOZIJUMU
Vesti

PROFESOR DR MIOMIR PETROVIĆ UČESTVUJE NA NAUČNOM SIMPOZIJUMU

 

Prof. dr Miomir Petrović, redovni profesor na Institutu za umetničku igru učestvuje na naučnom simpozijumu Dragoslav Srejović i interdisciplinarnost u organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, koji će se održati u Kragujevcu, 29. novembra tekuće godine.

Profesor Petrović izlagaće rad pod nazivom Modifikacija i transmutacija mita o Orestu u avangardnim dramskim tekstovima.