Audicija

Audicija se obavlja prema usmerenju za koje je kandidat zainteresovan:

  1. Klasičan balet – Zadata tema.
  2. Savremena igra – Zadata tema.
  3. Scenska narodna igra – Zadata tema.
  4. Koreografija – Koreografija na zadatu temu u trajanju od tri minuta.
  5. Pedagogija – Intervju.