Osnovne studije – Prijava

Prijavite se odmah na osnovne studije!

Institut za umetničku igru raspisuje konkurs za upis studenata na prvu godinu akreditovanih osnovnih akademskih studija umetničke igre u školskoj 2019/20. godini.

Odseci za koje se raspisuje konkurs su klasičan balet, savremena igra, koreografija, baletska pedagogija, pedagogija savremene igre i narodna igra – scenska narodna igra i muzika.

Pripremna nastava za klasičan balet i savremenu igru održavaće se od 17. do 21. juna ove godine.

Pripremna nastava za scensku narodnu igru i muziku održavaće se od 17. do 21. juna ove godine.

Cena pripremne nastave za klasičan balet, savremenu igru i narodnu igru – scensku narodnu igru i muziku iznosi 5.000 dinara. Ukoliko kandidat pohađa pripremnu nastavu, prijemni ispit je besplatan.

Konsultacije za odsek klasičan balet vodi prof. Bahram Juldašev, za odsek savremena igra profesori Merav Dagan (Izrael), Lorand Zahar (Mađarska) i asistent Vladimir Čubrilo, za odsek koreografija prof. Dijana Milošević, a za narodnu igru – scensku narodnu igru i muziku prof. dr Vesna Bajić Stojiljković.

Prijemni ispit se sastoji iz praktičnog dela, testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika.

Praktičan deo prijemnog ispita podrazumeva sledeće:

  • Ispit iz klasičnog baleta podrazumeva exercises kod štapa i na sredini, allegro i exercises na prstima;
  • Ispit iz savremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
  • Ispit iz koreografije podrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do tri minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju, može sam da izvodi, sam obezbeđuje muziku i sve što mu je potrebno za izvođenje koreografije);
  • Ispit iz pedgogije podrazumeva obaveznu završenu srednju baletsku školu i exercises kod štapa, na sredini, allegro i exercises na prstima;
  • Ispit iz pedagogije savremene igre podrazumeva pod, vežbe na centru i improvizacije (profesor zadaje improvizaciju);
  • Ispit iz narodne igre – scenske narodne igre podrazumeva praktičan prikaz određenog broja igara iz svih etnokoreoloških oblasti Srbije, obradu obrasca koraka u određenom broju taktova i pripremu koreografske minijature na određenu temu u trajanju od 2 do 3 minuta sa kraćim opisom.

 

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA:

Test opšte kulture i poznavanje engleskog jezika (svi odseci polažu):

21. 06. 2019. godine u 15.00 časova; Kabinet 330 – test opšte kulture (trajanje testa je 45 minuta).

21. 06. 2019. godine u 16.00 časova; Kabinet 313 – testiranje nivoa znanja engleskog jezika.

 

Prijemni ispit za odsek Narodna igra – scenska narodna igra i muzika:

24. 06. 2019. godine u 14.00 časova; Baletska Sala 214

Komisija:

Prof. dr Vesna Bajić Stojiljković;

Doc. Aleksandar Nikolić;

Velimir Agovski.

Prijemni ispit vodi dr Vesna Bajić Stojiljković.

 

Prijemni ispit za odsek Klasičan balet i Pedagogija klasičnog baleta:

25. 06. 2019. godine u 10.00 časova; Baletska Sala 307

Komisija:

prof. Bahram Juldašev;

Iva Bojović Petković;

Ksenija Dinjaški.

Prijemni ispit vodi Prof. Bahram Juldašev.

 

Prijemni ispit za odsek Savremena igra i Pedagogija savremene igre:

26. 06. 2019. godine u 13.00 časova; Baletska Sala 214

Komisija:

Lorand Zahar;

Merav Dagan;

Prof. Aleksandar Ilić.

Prijemni ispit vodi asistent Vladimir Čubrilo.

 

Prijemni ispit za odsek Koreografija:

26. 06. 2019. godine u 10.00 časova; Baletska Sala 214

Komisija:

Lorand Zahar;

Merav Dagan;

Prof. Dijana Milošević.

Prijemni ispit vodi Prof. Dijana Milošević.

 

Za polaganje prijemnog ispita se vrši uplata od 2.000 dinara (kandidati koji pohađaju pripremnu nastavu oslobođeni su plaćanja troškova prijemnog ispita).

Primer uplatnice:

ИУИ уплатница-1024x467

Uplata se vrši na ž.r. Instituta broj: 265167031000009130; poziv na broj: JMBG kandidata.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 2. jula 2019. godine.

NAPOMENA: Dokumentaciju iz srednje škole, koja podrazumeva 4 svedočanstva srednje škole (original ili overene kopije), diplomu srednje škole (orginal ili overna kopija), dostavićete dana kada budete dolazili na polaganje testa opšte kulture (20. 06. 2018. godine).

 

PRIPREMNA NASTAVA:

Pripremna nastava za klasičan balet 17.06. – 21.06.2019. godine od 9.00 časova Baletska Sala 307.

Pripremna nastava za savremenu igru 17.06. – 21.06. 2019. godine od 9.00 časova Baletska Sala 214.

Konsultacije za odsek koreografija 17.06. – 21.06.2019. od 11.00 – 13.00 časova Kabinet 308.

Pripremna nastava za odsek narodna igra – scenska narodna igra i muzika 17.06 – 21.06.2019. godine od 16.00 Baletska sala 307.

Svi studijski programi Instituta za umetničku igru su akreditovani.

Za sve dodatne informacije možete zakazati konsultacije svakog radnog dana od 9.00 do 17.00 telefonom 011 41 40 421 ili institutzaumetnickuigru@gmail.com.