On-line prijava (Osnovne studije)

  Lični podaci

  Ime *

  Prezime *

  Adresa *

  Kontakt

  E-mail *

  Telefon *

  Prethodno obrazovanje *


  Naziv i vrsta završene škole

  Godina upisa *


  Godina na koju se student prijavljuje

  Studijski program

  Smerovi *

  Umetnička igra - Klasični baletUmetnička igra - Savremena igraUmetnička igra - KoreografijaUmetnička igra - Baletska pedagogijaUmetnička igra - Scenska narodna igraUmetnička igra - pedagogija savremene igre