On-line prijava (Osnovne studije)

Lični podaci

Ime *

Prezime *

Adresa *

Kontakt

E-mail *

Telefon *

Prethodno obrazovanje *


Naziv i vrsta završene škole

Godina upisa *


Godina na koju se student prijavljuje

Studijski program

Smerovi *

Umetnička igra - Klasični baletUmetnička igra - Savremena igraUmetnička igra - KoreografijaUmetnička igra - Baletska pedagogijaUmetnička igra - Scenska narodna igraUmetnička igra - pedagogija savremene igre