On-line prijava (Osnovne studije)

Lični podaci

Ime *

Prezime *

Adresa *

Kontakt

E-mail *

Telefon *

Prethodno obrazovanje *


Naziv i vrsta završene škole

Godina upisa *


Godina na koju se student prijavljuje

Studijski program

Smerovi *

 Umetnička igra - Klasični balet Umetnička igra - Savremena igra Umetnička igra - Koreografija Umetnička igra - Baletska pedagogija Umetnička igra - Scenska narodna igra Umetnička igra - pedagogija savremene igre