Osnovne studije

Institut za umetničku igru organizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti umetničke igre. Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra (180 ESPB poena).

Studijski program je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Detaljnije informacije:

Prijemni ispit

Upis i upisni rokovi

Prijavite se odmah na osnovne studije