Upis

Master program traje dvanaest meseci i za kandidate postoje dva upisna roka:

  1. Prolećno – letnji upisni rok – nastava počinje 1. novembra akademske godine
  2. Jesenje – zimski upisni rok – nastava počinje 1. februara akademske godine

Kandidat koji je ispinio uslove upisa na master studije prilaže sledeću dokumentaciju potrebnu za upis:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih;
  2. Diplomu osnovnih studija ili uverenje o diplomiranju (original ili overena fotokopija);
  3. Preporpuku jednog profesora ili formalno nadređenog lica iz preduzeća gde je zasnovan radni odnos;
  4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine.

Kandidati koji nisu građani Relublike Srbije

Pored gorenavedenih uslova moraju dodatno da se sami postaraju za dobijanje viza radi boravka u Srbiji tokom studiranja. Institut nije garantor stranim studentima tokom njihovog boravka u Srbiji niti snosi bilo kakvu pravnu-finansijsku-moralnu odgovornost prema njima ili trećim licima vezanima za njihov boravak u Republici Srbiji. Sami studenti su odgovorni za pribavljanje relevantne dokumentacije i dokazivanja Konzularnom predstavništvu ili Ambasadi Republike Srbije radi dobijanja vize(a). Svi studenti koji polože prijemne ispite i steknu sve uslove za upis, mogu da dobiju relevantne potvrde koje će biti upućene nadležnim organima radi blagovremenog izdavanja njihovih viza.

Prijavite se odmah na master studije!