On-line prijava (Master studije)

Lični podaci

Ime *

Prezime *

Adresa *

Kontakt

E-mail *

Telefon *

Prethodno obrazovanje *


Naziv završenog fakulteta

Studijski program

Smerovi *

Umetnička igra – Klasični baletUmetnička igra – Savremeni plesUmetnička igra – KoreografijaUmetnička igra – Baletska pedagogijaUmetnička igra – Transition Dance Company