On-line prijava (Master studije)

  Lični podaci

  Ime *

  Prezime *

  Adresa *

  Kontakt

  E-mail *

  Telefon *

  Prethodno obrazovanje *


  Naziv završenog fakulteta

  Studijski program

  Smerovi *

  Umetnička igra – Klasični baletUmetnička igra – Savremeni plesUmetnička igra – KoreografijaUmetnička igra – Baletska pedagogijaUmetnička igra – Transition Dance Company