On-line prijava (Master studije)

Lični podaci

Ime *

Prezime *

Adresa *

Kontakt

E-mail *

Telefon *

Prethodno obrazovanje *


Naziv završenog fakulteta

Studijski program

Smerovi *

 Umetnička igra – Klasični balet Umetnička igra – Savremeni ples Umetnička igra – Koreografija Umetnička igra – Baletska pedagogija Umetnička igra – Transition Dance Company