Master studije

Mogućnost upisa na master studije imaju svi kandidati koji poseduju diplomu o uspešno završenim osnovnim studijama sa priznatih visokoškolskih ustanova.

Detaljnije informacije:

Upis

Programi

Prijavite se odmah na master studije!