Dozvola za rad/Akreditacija

Institut poseduje Dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, kao i Akreditaciju i međunarodno priznanje; što se može proveriti na sajtu Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Dokument možete preuzeti ovde.