Transition Dance Company

Master studije plesnog performansa

(IUI Transition Dance Kompanija)

 

Master studije plesnog performansa – Dvostruko dostignuće: rigorozni izazovi kroz život u plesnoj kompaniji i zahtevne master studije.

IUI Transitions Dance Company je plesna kompanija nastala u okviru Instituta za umetničku igru namenja pojedincima s visokoškolskim obrazovanjem iz umetnosti koji poseduju najmanje 180 ECTS bodova.

IUI Transitions Dance Company istovremeno se bavi obrazovanjem i eksperimentisanjem radi pronalaženja novih oblika koreografskog i igračkog vokabulara, i načina izražavanja misli koje koreograf kao zadatak stavlja pred igrače.

Rezultat takvog načina rada treba da bude pronalaženje neočekivanih, podsticajnih izazova pri radu na novom delu, koje će biti dostupno širokom auditorijumu.

Kompanija će okupiti najzanimljivije mlade koreografe i igrače da bi stvarali originalna dela, ili preuzimali najinteresantnija dela respektabilnih koreografa ili igrača s domaće i svetske scene.

,,S obzirom na mogućnost da studiraju u oblasti plesnog performansa, studenti imaju priliku da iskuse život u plesnoj kompaniji, u kojoj će raditi sa inovativnim koreografima i umetnicima kako bi stvorili nove radove, koje će u okviru repertoara prikazivati na brojnim gostovanjima u gradovima po Srbiji i regionu. Na osnovu stečenog iskustva i prakse u performansu studenti unapređuju svoja dostignuća, što je ključni aspekt njihovih studija i daje im potporu da u budućnosti postanu glasnogovornici plesne umetnosti.’’

Prof. Aleksandar Ilić, rukovodilac programa Master plesnog performansa – IUI Transition Dance kompanije

Da biste postali najbolji igrač morate razvijati napredne veštine potrebne za rad u današnjem profesionalnom umetničkom okruženju. Program Instituta za umetničku igru ,,Transitions Dance Company’’ je prvi postdiplomski program jedne visokoškolske ustanove i od svog nastanka uživa izvanrednu reputaciju za tehničku izvrsnost i originalnost; omogućuje Vam povezivanje sa profesionalcima još tokom studija; razvija sposobnosti kritičke analize i usmerava vas ka izradi vašeg master rada; program je osmišljen  tako da možete da završite master studije u roku od 2 godine.

DSC_1270

Zašto treba da odaberete master plesnog performansa?

  • Pridružićete se profesionalnoj trupi, i bićete na turneji po zemlji i inostranstvu
  • Nastupaćete u originalnim komadima tokom godine koja su stvorili različiti koreografi i koji vam daju uvid u različita kreativna procesa
  • Kontekstualizovaćete svoju praksu tokom mastera
  • Koristićete različite plesne prakse kroz umrežavanja profesionalnih aktivnih plesnih umetnika, kao i odličnog nastavnog kadra na Institutu za umetničku igru
  • Provešćete značajno vreme tokom mentorskih sesija jedan-na-jedan sa priznatim umetnicima iz Srbije i inostranstva

Transitions se stalno razvija i odražava promene u plesnoj sceni, dok osigurava da diplomci postanu brzo zaposleni.

Napomena: morate biti primljeni na Master studije da bi ste učestvovali u radu Transitions plesne kompanije. Preliminarne audicije se održavaju tokom dva dana kako bi se osiguralo da se za svakog prijavljenog oformi celovit utisak vezano za pojedinačne veštine i potencijale.

Sadržaj programa:

Ovo izazovno iskustvo će vam pomoći da izrastete u izvođača koji će efektivno i kreativno doprinositi profesiji, ne samo kao profesionalac, već kao i elokventni sagovornik za performans i praksu performansa. Tako što unapređujete svoje veštine, imaćete priliku da formulišete dublje razumevanje tehničkih i umetničkih kompleksnosti koje su svojstvene performansu. Time ćete biti ohrabreni da kritički razmišljate o svom razvoju u studiju  i u širim teorijskim kontekstima.

Imaćete sledeće predmete:

Redni broj

Predmet

ESPB
1 Metode umetničkoistraživačkog rada 8
2 Umetnička igra 1 7
3 Koncepcija umetničkog dela 7
4 Umetnička igra 2 7
5 Produkcija umetničkog dela 7
6 Media lab – ples 8
7 Media lab – drama 8
8 Umetnička igra 3 8
9 Improvizacija 6
10 Baletska metodika 7
11 Umetnička igra 4 7
12 Savremene scenske tehnologije 6
13 Media lab – Konceptualna umetnost 7
14 Media lab – Digitalna umetnost 8
15 Sinergije i transformacije 7
16 Izborni blok 1 6
17 Završni rad 6

Projekat (Master rad) možete sprovesti u delo nakon provedenog vremena na Transitions, što može da se sprovede u obliku predavanja-demonstracije, pisane disertacije, ili projekta zasnovanog na praksi uz prateću dokumentaciju.

Master program Plesnog performansa mogu pohađati studenti koji će biti redovni.

Za više detalja pogledajte naše specifikacije programa (trenutno su dostupne za akademsku godinu 2017/2018).

Šta mi je potrebno da bih se prijavio?

  • Potrebno je da uz prijavu priložite dokaz o stečenih minimum 180 ECTS bodova (trogodišnje ili četvorogodišnje akreditovane studije);
  • Položite audiciju;
  • Radno poznavanje Engleskog jezika (konverzacija).