Nastavni plan

Prva godina

Semestar 1
Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
1 Istorija scenskih umetnosti 6
2 Istorija igre 6
3 Teorija umetnosti 6
4 Engleski 1 1
5 Savremena igra 1 6
6 Klasičan balet 1 6
Semestar 2
Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
7 Uvod u pokret i sliku 6
8 Engleski 2 1
9 Francuski ili Španski 1 1
10 Savremena igra 2 7
11 Klasičan balet 2 7
12 Filozofija umetnosti 1 7
Ukupno 60

Druga godina

Semestar 3
Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
13 Filozofija umetnosti 2 7
14 Režija 4
15 Savremena igra 3 7
16 Klasičan balet 3 7
17 Engleski 3 1
18 Francuski ili Španski 2 1
19 Osnovi koreografije 7
Semestar 4
Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
20 Filozofija umetnosti 3 7
21 Engleski 4 1
22 Savremena igra 4 7
23 Klasičan balet 4 7
24 Francuski ili Španski 3 1
25 Menadžment u umetnosti 3
Ukupno 60

Treća godina

Semestar 5
Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
26 Savremena scenografija 4
27 Produkcija 3
28 Engleski 5 1
29 Francuski ili Španski 4 1
30 Marketing u umetnosti 3
31 Klasičan balet ili Savremena igra 5 7
32 Koreografija 2 ili Uvod u metodiku ili Muzički pravci 7
Semestar 6
Redni broj Naziv predmeta ECTS/ESPB
33
Koreografija 3 ili Metodika ili Muzički pravci 2
6
34 Klasičan balet ili Savremena igra 6 6
35 Instalacije i performans 5
36 Libreto 8
37 Završni rad 9
Ukupno 60