Nastavni plan

I godina

 1. Istorija scenskih umetnosti
 2. Uvod u pokret i sliku
 3. Estetika
 4. Engleski jezik 1
 5. Savremena igra 1
 6. Klasičan balet 1
 7. Pokret i slika
 8. Engleski jezik 2
 9. Izborni jezik 1
 10. Savremena igra 2
 11. Klasičan balet 2
 12. Produkcija umetničke igre

 II godina

 1. Režija baleta u operi
 2. Komparativna režija
 3. Savremena igra 3
 4. Klasičan balet 3
 5. Engleski jezik 3
 6. Izborni jezik 2
 7. Osnovi koreografije
 8. Teorija umetnosti
 9. Engleski jezik 4
 10. Savremena igra 4
 11. Klasičan balet 4
 12. Izborni jezik 3
 13. Sinergije i transformacije

 III godina

 1. Instalacije i performans
 2. Rediteljska organizacija muzičkog predloška
 3. Engleski jezik 5
 4. Izborni jezik 4
 5. Marketing umetničke igre
 6. Izborni blok 1
 7. Izborni blok 2
 8. Izborni blok 3
 9. Izborni blok 4
 10. Savremena scenografija
 11. Libreto
 12. Završni rad

Izborna nastava na studijskom programu

Predmeti izbornog bloka 1.

Klasičan balet 5

Savremena igra 5

Predmeti izbornog bloka 2.

Koreografija 1

Uvod u metodiku

Predmeti izbornog bloka 3.

Koreografija 2

Metodika

Predmeti izbornog bloka 4.

Klasičan balet 6

Savremena igra 6

Izborni blok jezika 1.

Francuski 1

Španski 1

Izborni blok jezika 2.

Francuski 2

Španski 2

Izborni blok jezika 3.

Francuski 3

Španski 3

Izborni blok jezika 4.

Francuski 4

Španski

Nastavni plan na odseku Scenska narodna igra i muzika

I godina

 1. Etnokoreologija 1
 2. Istorija scenskih umetnosti
 3. Uvod u pokret i sliku
 4. Estetika
 5. Engleski jezik 1
 6. Narodna igra 1
 7. Savremena igra 1
 8. Klasičan balet 1
 9. Etnokoreologija 2
 10. Pokret i slika
 11. Produkcija umetničke igre
 12. Engleski jezik 2
 13. Izborni jezik 1
 14. Narodna igra 2
 15. Klasičan balet 2
 16. Sviranje na tradicionalnim instrumentima 1
 17. Pevanje – tradicionalno, etno i radijsko 1

 II godina

 1. Koreografska kompozicija 1
 2. Narodna igra 3
 3. Karakterna igra 1
 4. Klasičan balet 3
 5. Engleski jezik 3
 6. Izborni jezik 2
 7. Sviranje na tradicionalnim instrumentima 2
 8. Pevanje – tradicionalno, etno i radijsko 2
 9. Koreografska kompozicija 2
 10. Teorija umetnosti
 11. Narodna igra 4
 12. Karakterna igra 2
 13. Klasičan balet 4
 14. Engleski jezik 4
 15. Izborni jezik 3
 16. Sviranje na tradicionalnim instrumentima 3
 17. Pevanje – tradicionalno, etno i radijsko 3

 III godina

 1. Scenska postavka narodne igre
 2. Rediteljska organizacija muzičkog predloška
 3. Engleski jezik 5
 4. Izborni jezik 4
 5. Marketing umetničke igre
 6. Izborni blok 1
 7. Izborni blok 2
 8. Izborni blok 3
 9. Izborni blok 4
 10. Libreto
 11. Završni rad

Izborna nastava na studijskom programu

Predmeti izbornog bloka 1.

Narodna igra 5

Koreografska kompozicija 3

Predmeti izbornog bloka 2.

Antropologija plesa

Metodika narodnih igara

Predmeti izbornog bloka 3.

Narodna igra 6

Koreografska kompozicija 4

Predmeti izbornog bloka 4.

Istorija plesa

Pedagogija

Izborni blok jezika 1.

Francuski 1

Španski 1

Izborni blok jezika 2.

Francuski 2

Španski 2

Izborni blok jezika 3.

Francuski 3

Španski 3

Izborni blok jezika 4.

Francuski 4

Španski 4