Nastavni plan – Scenska narodna igra

Program na osnovnim studijama SCENSKE NARODNE IGRE je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta.

Obavezni predmeti osposobljavaju studente da savladaju klasične i savremene plesne metode u srpskoj narodnoj igri, upoznaju zakone scene i scenskog dela, daju teorijsku podlogu studentima da se upoznaju sa osnovnim principima koreografije narodne igre, dramaturgije, režije, scenografije, estetike, pedagogije, teorije i psihologije umetnosti.

Pored umetničkih predmeta i opštih predmeta o plesu (istorija scenskih umetnosti, etnokoreologija, antropologija plesa) i koreografiji (koreografska kompozicija, koreografska režija, pokret i slika, libreto), studenti mogu da izučavaju i srpsku narodnu muziku (sviranje na tradicionalnim instrumentima i tradicionalno pevanje).

Opšti predmeti uključuju engleski jezik i izborni jezik, i predmete vezane za produkciju, marketing, organizaciju i menadžment u scenskoj narodnoj umetničkoj igri, kako bi samostalno mogli da ostvare scensko-izvođačke projekte.

Nastava je interaktivnog karaktera. Obavezno uključuje kreativne radionice, podstiče studente na razmišljanje i kreativnost, samostalnost u radu i primenu stečenih znanja u praktičnoj delatnosti. Studijski program uključuje saradnju s mentorom, neposrednu komunikaciju s domaćim i inostranim predmetnim nastavnicima, praktično proveravanje stečenog znanja u specijalizovanim salama, pruža mogućnost za ispoljavanje pojedinačne i timske kreativnosti, razvijanje kritičkog mišljenja i umetničkog izražavanja.

Na studijskom programu biće angažovani profesori koreografije iz Bugarske, Rusije, Rumunije i Mađarske koji će u saradnji sa poznavaocima folklornog nasleđa iz Srbije doprineti razumevanju i razvoju koreografskog scenskog stvaralaštva i obezbeđivanju prvog školovanog kadra u oblasti narodne igre i koreografije.