Nastavni program

Nastavni program na Institutu za umetničku igru organizovan je za studijske programe i kurseve:

  1. Osnovne studije
  2. Poslediplomske studije

Savremena igra

Smer Savremena igra omogućava studentu ostvarivanje u samostalnom umetničkom radu u oblasti umetničke  igre kroz usvajanje i  kombinatoriku različitih plesnih tehnika, praksi i pristupa kao i kritičko i samokritičko promišljanje i pristupanje savremenoj umetnosti u polju izvođačkih umetnosti.

Program podrazumeva usvajanje znanja kroz praktični, teorijski i metodološki pristup tehnikama savremene  igre koji podržava individualnost igrača u zavisnosti od pojedinačnog nivoa vladanja tehnikom savremenog plesa, uvod u osnove koreografije, kao i analizu i kritičko posmatranje sopstvenog i drugih radova.

Nakon završetka osnovnih studija na odseku Savremene igre studenti  su osposobljeni da  stečena znanja primene u radu koji je angažovan u profesionalnim kompanijama, pozorišnim i drugim plesnim institucijama.

Koreografija

Smer Koreografija omogućava studentima istraživanje i uspostavljanje sopstvene koreografske prakse kroz usvajanje praktičnih i teorijskih znanja iz ove oblasti.

Tokom studija na ovom smeru, studenti imaju priliku da se kroz istraživački proces, metodološki i interdisciplinarni pristup, u  radu  sa eminentnim stručnjacima iz oblasti koreografije osposobe da formiraju sopstveno koreografsko delo.

Studenti se kroz prezentaciju serija koreografskih eksperimenata tokom studija osposobljavaju da analitički i  kritički sagledaju sopstveni  rad, razvijaju svoj individualni umetnički stil kao i sposobnost da samostalno rukovode koreografskim i organizacionim procesom izvođenja projekta i  da stečena znanja primene u radu koji je angažovan u profesionalnim kompanijama i pozorišnim i drugim plesnim institucijama.

Klasičan balet

Smer Klasičan balet omogućava studentima usavršavanje i nadogradnju baletske tehnike stečene u srednjoj školi i ima za cilj formiranje igrača klasičnog baleta sa razvijenom sposobnošću za grupnu i individualnu igru.

Studenti se na časovima klasičnog baleta i repertoara osposobljavaju  da razvijaju tehniku izvođenja i koordinacije pokreta i nauče delove grupnih i solo uloga iz baleta koji su u nastavnom programu.

Nakon završenih studija Klasičnog baleta, studenti su u potpunosti psihofizički pripremljeni i osposobljeni za izvođenje najsloženijih tehničkih zadatka u scensko – baletskom izvođenju, kao i za samostalno vođenje časova baleta u profesionalnim baletskim institucijama i baletskim školama.

Baletska pedagogija

Smer Baletska pedagogija osposobljava  studente za karijeru u plesnoj pedagogiji na najvišem akademskom nivou. Kroz sticanje znanja metodike klasičnog baleta i načine njegovog prenošenja, studenti su nakon završetka školovanja kvalifikovani da predaju balet za sve uzraste u stručnim školama.

Nakon završenih studija, pored napretka u tehničkom izvođenju koraka klasičnog baleta, studenti stiču teorijsko znanje o principima izvođenja i njihovom povezivanju i nadogradnji kroz izučavanje pedagoškog pristupa i teorije koja pokriva različite stilove i škole klasičnog baleta.