Nastavno osoblje

Nastavni kadar

 • Prof. dr Vladimir Tomašević, dekan;
 • Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović;
 • Prof. dr Miomir Petrović;
 • Prof. dr Vesna Bajić Stojiljković;
 • Prof. Aleksandar Ilić;
 • Prof. Dijana Milošević;
 • Doc. dr Milan Radovanović;
 • Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović;
 • Doc. dr Stanko Bulajić;
 • Doc. Nemanja Maraš;
 • Doc. Aleksandar Nikolić;
 • dr Verica Savić;
 • mr Jelena Ilić;
 • Maša Stojičić Pavlović, MA;
 • Dunja Novković, MA;
 • Jasmina Jovanović.

Gostujući predavači 2020/21

Naučni i umetnički saradnici u nastavi