Nastavno osoblje

Nastavni kadar

 • Prof. dr Vladimir Tomašević, FRSA;
 • Prof. dr Snežana Arnautović;
 • Prof. dr Miomir Petrović;
 • Prof. Aleksandar Ilić;
 • Prof. Dijana Milošević;
 • Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović;
 • Doc. dr Stanko Bulajić;
 • Doc. Nemanja Maraš;
 • Doc. Aleksandar Nikolić;
 • mr Jelena Ilić;
 • mr Verica Savić;
 • Maša Stojičić Pavlović, MA;
 • Dunja Novković, MA.

Gostujući predavači 2018/19

Naučni i umetnički saradnici u nastavi