Nastavno osoblje

Nastavni kadar

 • Prof. dr Vladimir Tomašević, FRSA;
 • Prof. dr Snežana Arnautović;
 • Prof. dr Miomir Petrović;
 • Prof. Aleksandar Ilić;
 • Prof. Liana Dorina Iancu;
 • Prof. Hantiu Calin;
 • Prof. Dijana Milošević;
 • Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović;
 • Doc. dr Stanko Bulajić;
 • Doc. Nemanja Maraš;
 • Doc. Aleksandar Nikolić;
 • mr Jelena Ilić;
 • mr Verica Savić;
 • Dunja Novković, MA;

Gostujući predavači 2017/18

Naučni i umetnički saradnici u nastavi

 • mr Iva Bojović Petković;
 • Ksenija Dinjaški;
 • Darija Janošević;
 • Ana Spremić;
 • Anđelka Tomašević, MA;