Centar za razvoj karijere

Centar za razvoj karijere motiviše i pomaže studentima osnovnih i diplomskih studija da donose kvalitetne odluke o svojoj karijeri, obezbeđujući im resurse, posebne programe i individualna savetovanja na temu razvoja karijere, kao i asistenciju u obezbeđivanju stručne prakse, zapošljavanju i izboru diplomskih studija.

Rad Centra je zasnovan na najnovijoj svetskoj teoriji i praksi karijernog vođenja i savetovanja, sa akcentom na karijerno vođenje i savetovanje studenata.

Aktivnosti Centra obuhvataju:

  • Individualna savetovanja;
  • Grupna savetovanja;
  • Predavanja profesionalaca;
  • Radionice;
  • Studentsku praksu;
  • Studentske projekte, itd.

Tim Centra čine:

  • Doc. dr Tatjana Ilić-Kosanović, Direktor i Karijerni savetnik;
  • Prof. dr Vladimir Tomašević, Savetnik za akademski razvoj studenata;
  • mr Aleksandar Ilić, Savetnik za umetničku igru.