Centar za međunarodnu saradnju

Međunarodna saradnja predstavlja važan segment razvoja evropskog obrazovnog, umetničkog i naučnog prostora.

Imajući u vidu značaj ove saradnje, Centar za međunarodnu saradnju Instituta za umetničku igru bavi se sledećim aktivnostima:

  1. Priprema, izrada i realizacija međunarodnih programa i Ugovora međunarodne naučne i obrazovne saradnje;
  2. Priprema i koordinacija umetničke, obrazovne i naučne saradnje koja se realizuje na osnovu međudržavnih programa saradnje;
  3. Priprema programa razmene i mobilnosti studenata i nastavnog kadra;
  4. Priprema i učešće u međunarodnim umetničkim, umetničko-obrazovnim i razvojnim projektima;
  5. Praćenje i evidencija neposredne umetničko-obrazovne i naučne saradnje sa inostranstvom.

Realizacija ovih aktivnosti omogućava pojačano eksterno finansiranje i vodi ka podsticanju i podržavanju svih aktivnosti usmerenih na neprestani razvoj i kontinuirano unapređenje umetničkih, obrazovnih i naučnih kompetencija nastavnika i saradnika, kao i pokretljivost studenata u jedinstvenom evropskom prostoru što omogućava unapređenje njihovih potrebnih kompetencija, veština i stavova.