Budućnost naših diplomaca

Posle završetka ovih studija, pojedinci će moći da započnu sopstvenu umetničku delatnost preko koncepcije zasnovane na najvišim estetskim standardima, preko dizajna finansijske konstrukcije, koncipiranja medijskog plana i marketinškog plasmana, pa do izvedbe i postprodukcije. Jednom rečju: OSPOSOBLJENI.

Studenti imaju priliku da nastave akademska i umetnička usavršavanja u klasičnom baletu, savremenoj igri, koreografiji ili pedagogiji.

Naši diplomci mogu da budu zaposleni u sledećim oblastima:

 • Koreografija;
 • Pedagogija;
 • Klasičan balet;
 • Savremena igra;
 • Scenska narodna igra;
 • Menadžment u umetnostima;
 • Menadžment u kulturi;
 • Marketing u umetnostima;
 • Marketing u kulturi.

Naši diplomci mogu da se bave sledećim poslovima:

 • Igrač klasičnog baleta;
 • Igrač savremene igre;
 • Igrač scenske narodne igre;
 • Koreograf;
 • Baletski pedagog;
 • Producent u umetnostima;
 • Menadžer u kulturi;
 • Marketing menadžer u umetnostima.