PROTOKOL O SARADNJI S MALIM POZORIŠTEM DUŠKO RADOVIĆ

Prof. Aleksandar Nikolić v.d. direktora Malog pozorišta Duško Radović i Prof. dr Vladimir Tomašević dekan Instituta za umetničku igru, potpisali su protokol o međusobnoj kulturnoj saradnji ove dve institucije.