MACIEJ KUZMINSKI OD 3. DECEMBRA

Prof. Maciej Kuźmiński održaće gostujuća predavanja savremena igra, teorije, koreografije i repertoara od 3. do 13. decembra ove godine.

Photo Aleksander Joachimiak.