Korana Bilan odbranila Završni rad

Apsolvent Korana Bilan  je 7. septembra 2020. godine na Institutu za umetničku igru odbranila Završni rad na temu Baletni klas četvrte godine klasičnog baleta po Vaganovoj metodi pred Komisijom u sastavu:

• Prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, Predsednik Komisije;
• Prof. Bahram M. Juldašev, komentor Prof. Aleksandar Ilić, Mentor;
• Prof. Dijana Milošević, član.