NOVA IZDANJA U BIBLIOTECI TEODORA SUJIĆ

Prof. dr Vesna Bajić Stojiljković objavila je doktorski rad pod nazivom SCENSKA NARODNA IGRA, Procesi (re)definisanja strukturalnih, dramaturških i estetskih aspekata u scenskom prikazivanju tradicionalne igre i muzike za igru u Srbiji, koji je odbranjen u aprilu 2017. godine na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izdavač je Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti.

Sa ovom disertacijom prof. dr Vesna Bajić Stojiljković otvara novo polje u etnokoreološkom proučavanju u Srbiji – fenomen scenskog prikazivanja tradicionalne igre i muzike, a u okviru njega, izučavanje koreografske forme u scenskom prikazivanju tradicionalne narodne igre.

Ova oblast umetničke igre izučava se na Institutu za umetničku igru u Beogradu u okviru studijskog programa Scenska narodna igra i muzika.

Biblioteka Teodora Sujić Instituta za umetničku igru u Beogradu bogatija je za još jedno stručno izdanje i ujedno čestitamo prof. dr Vesni Bajić Stojiljković na objavljivanju svog kapitalnog dela.