PRIJEMNI ISPIT OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE – KOREOGRAFIJA

Institut za umetničku igru organizuje prijemni ispit za upis studenata na prvu godinu akreditovanih osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine, odnosno šest semestara, iz oblasti umetničke igre odsek Koreografija.
Nakon završenog ovog nivoa studija student stiče zvanje Dramski i audiovizuelni umetnik – Umetnička igra (180 ESPB poena).

Studijski program je sastavljen od obaveznih i izbornih predmeta. Na strukturu studija student može uticati sa izbornim predmetima i, samim tim, oblikovati svoj akademsko-stručni profil.

Obavezni predmeti osposobljavaju studente da savladaju klasične i savremene plesne metode, daju teorijsku podlogu studentima da se upoznaju sa osnovnim principima estetike i psihologije umetnosti i pružaju osnovna znanja iz oblasti klasične i savremene koreografije i scenografije.

Pored umetničkih predmeta, studenti izučavaju engleski i još jedan strani jezik po izboru kao i predmete vezane za marketing, organizaciju i menadžment u umetničkoj igri koji ih osposobljavaju da u budućnosti sami mogu da pribavljaju finansijska sredstva, organizuju, i izvode scensko-izvođačke projekte.
Izborni predmeti osposobljavaju studente da se dodatno specijalizuju u pravcu igre, koreografije ili pedagogije.

Nastava se izvodi u skladu sa najsavremenijim metodama i odvija po pravilima Evropske komisije za proveru kvaliteta visokoškolskih programa što omogućava ovom programu da bude međunarodno priznat odnosno da obezbedi dalju prohodnost našim diplomcima.

Prijave za prijemni ispit se vrše on line na web stranici Instituta: www.iui.rs

Prijave za pripremnu nastavu se vrše putem maila: prijave@iui.rs ili online prijave.

Konsultacije za prijemni ispit možete zakazati putem telefona 011 41 40 421 svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova. Pripremnu nastavu i konsultacije vode prof. dr Snežana Arnautović Stjepanović, prof. Dijana Milošević i prof. Aleksandar Ilić.

Prijemni ispit se sastoji iz praktičnog dela, testa opšte kulture i poznavanja engleskog jezika.

Praktičan deo prijemnog ispita podrazumeva sledeće:

Ispit iz koreografije podrazumeva koreografiju sa kratkim opisom do tri minuta (kandidat ne mora sam da izvodi koreografiju, može sam da izvodi, sam obezbeđuje muziku i sve što mu je potrebno za izvođenje koreografije). Kandidat može predstaviti koreografiju iz oblasti klasičnog baleta, savremene igre ili narodne igre.

Kotizacija za prijemni ispit iznosi 2.000 dinara.

Primer uplatnice:

RASPORED PRIJEMNIH ISPITA:

Prijemni ispit za odsek Koreografija:

29. 06. 2020. godine u 13.00 časova; Baletska Sala Novi prostor;

Test opšte kulture i poznavanje engleskog jezika:

30. 06. 2020. godine u 15.00 časova; Kabinet 330 – test opšte kulture (trajanje testa je 45 minuta);

30. 06. 2020. godine u 16.00 časova; Kabinet 313 – testiranje nivoa znanja engleskog jezika.

Rezultati prijemnog ispita biće objavljeni 3. jula 2020. godine na sajtu Instituta za umetničku igru.

Upis

Da bi se kandidat koji je položio prijemni ispit mogao upisati na Institut potrebno je da donese sledeća dokumenta:

  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original ili overena kopija);
  • Diploma završene srednje škole (original ili overena kopija);
  • 2 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm;
  • Dokaz o izvršenoj uplati školarine.

Upis sa treće godine


Studenti koji nisu građani Republike Srbije

Pored gorenavedenih uslova, moraju dodatno da se sami postaraju za dobijanje viza radi boravka u Srbiji tokom studiranja. Institut nije garantor stranim studentima tokom njihovog boravka u Srbiji niti snosi bilo kakvu pravnu-finansijsku-moralnu odgovornost prema njima ili trećim licima vezanima za njihov boravak u Republici Srbiji. Sami studenti su odgovorni za pribavljanje relevantne dokumentacije i dokazivanja Konzularnom predstavništvu ili Ambasadi Republike Srbije radi dobijanja vize(a). Svi studenti koji polože prijemne ispite i steknu sve uslove za upis, mogu da dobiju relevantne potvrde koje će biti upućene nadležnim organima radi blagovremenog izdavanja njihovih viza.

NAPOMENA: Dokumentaciju iz srednje škole, koja podrazumeva 4 svedočanstva srednje škole (original ili overene kopije), diplomu srednje škole (orginal ili overena kopija), dostavićete dana kada budete dolazili na polaganje prijemnog ispita, 29. 06. 2020. godine u 09.00 časova.

Za sve dodatne informacije možete zakazati konsultacije svakog radnog dana od 09.00 do 17.00 telefonom 011 41 40 421 ili institutzaumetnickuigru@gmail.com.