TRI KANDIDATA U UŽEM IZBORU ZA NAJBOLJU KOREOGRAFIJU

Konkurs koji je Institut za umetničku igru raspisao za najbolju koreografiju (klasika, savremena igra i narodna igra) a koji je završen 20. aprila ove godine komisija je donela odluku da u uži izbor uvrsti tri koreografije sa najviše bodova.

Kandidati koji su odlukom komisije u užem izboru su:

1. Jovana Stojić;

2. Miona Petrović;

3. Željko Suhanek.

U narednom periodu sa kandidatima će biti obavljene konsultacije, nakon čega će biti objavljena konačna rang lista bodova.

Kandidatima koji nisi u užem izboru, Institut za umetničku igru će omogućiti besplatne pripreme i polaganje prijemnog ispita za upis na prvu godinu osnovnih studija u akademskoj 2020/21 godini.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati mejlom institutzaumetničkuigru@gmail.com