NOVI SARADNICI NA ODSEKU SCENSKA NARODNA IGRA I MUZIKA

U drugom semestru akademske 2019/2020. godine, na odseku Scenska narodna igra i muzika, biće angažovani novi saradnici na predmetima Koreografska kompozicija, Vokalna tehnika i tradicionalno, etno i radijsko pevanje i Sviranje na tradicionalnim instrumentima.

Na predmetu koreografska kompozicija novi saradnik u nastavi je Bojan Dimitrijević iz Beograda koji je studije koreografije završio na Plovdivskoj akademiji za tradicionalnu muziku i igru AMTII kao jedan od najboljih studenata u klasi prof. dr Antona Andonova. Nakon srednje baletske škole »Lujo Davičo« u Beogradu, znanje i iskustvo sticao je u Ansamblu narodnih igara i pesama Srbije »Kolo«, kao istaknuti igrač i solista, ali i stipendista ovog Ansambla. Dobitnik je brojnih nagrada u zemlji i inostranstvu, učesnik je mnogih baletskih i dramskih predstava. Bogato iskustvo sticao je radeći kao pedagog u amaterskim folklornim ansamblima i profesionalnom Ansamblu »Kolo«. Autor je više koreografija, različitih koreografskih formi, pod nazivima: Šopi na megdana, Vučari, Ubava Jana, Dobro i zlo, i mnogih drugih.

Na predmetu tradicionalno, radijsko i etno pevanje nova saradnica u nastavi je etnomuzikolog Mirjana Raić Tepić iz Novog Sada. Master studije etnomuzikologije je završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zaposlena je u Baletskoj školi u Novom Sadu na odseku za narodnu igru kao nastavnica stručnih predmeta. Osnivačica je i članica a capella sastava »Rođenice« koji izvodi tradicionalne pesme sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Aktivna je i na polju vokalne improvizovane  i eksperimentalne muzike, sarađujući sa značajnim kompozitorima i stvaraocima iz zemlje i regiona. Jedna je od autora performansa Melting Pot koju su učenici Baletske škole u Novom Sadu izveli u okviru Etno samita TradicijaNova 2018. godine u Beogradu. Aktivno piše kritike, prikaze i članke za magazin Etnoumlje, koji izdaje World Music asocijacija Srbije.

Na predmetu tradicionalno sviranje novi saradnik u nastavi je perkusionista Aleksandar Saša Radulović iz Beograda. Studije na Odseku za udaraljke je završio na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Poznavalac je ritmova Balkana i multiperkusionista. Zaposlen je u orkestru Beogradske filharmonije. Dobitnik je više nagrada saveznih i republičkih takmičenja, kao i laureata Republičkog takmičenja učenika muzičkih i baletskih škola. Član je orkestara Radiotelevizije Srbije, Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i kamerne opere Madlenianum. Aleksandar aktivno nastupa kao član mnogih ansambala zabavne i tradicionalne muzike.

Od svog osnivanja, Institut za umetničku igru objedinjuje najbolje umetnike i profesore iz zemlje i regiona, ali i sveta. U poslednjih pet godina veliki broj gostujućih predavača pružalo je svoje znanje o umetničkoj igri studentima svih odseka.Odsek Scenska narodna igra i muzika, kao najmlađi među njima, je specifičan, budući da objedinjuje elemente tradicionalne narodne igre i muzike kojima studenti moraju da ovladaju u toku studiranja, kako bi stvorili dobre temelje za buduće bavljenje scenskim stvaralaštvom u ovoj oblasti.

Naši studenti imaju priliku da uče od najboljih profesora u zemlji i regionu, koji su podjednako aktivni u teoriji i u praksi – na sceni. Ovo poslednje je posebno važno, budući da je za bavljenje scenskom umetnošću na području tradicionalne narodne igre i koreografije potrebno temeljno poznavanje teorije i bavljenje praksom, a jedino mesto u Srbiji gde je to ostvareno, jeste na odseku za Scensku narodnu igru i muziku Instituta za umetničku igru u Beogradu, istakla je prof. dr Vesna Bajić Stojiljković, rukovodilac Odseka.

Profesori i saradnici u nastavi na stručnim predmetima na odseku Scenska narodna igra i muzika su:

  • dr Vesna Bajić Stojiljković, rukovodilac odseka i profesor etnokoreologije i koreografske kompozicije;
  • Velimir Agovski, saradnik u nastavi na predmetu narodna igra;
  • Milan Bačkulja, saradnik u nastavi na predmetima narodna igra i karakterna igra;
  • dr Anton Andonov, profesor koreografske kompozicije;
  • Bojan Dimitrijević, saradnik u nastavi na predmetu koreografska kompozicija;
  • Mirjana Raić Tepić, profesor tradicionalnog, radijskog i etno pevanja;
  • Bojana Nikolić, profesor tradicionalnog, radijskog i etno pevanja;
  • Maestro Bora Dugić, profesor tradicionalnog sviranja;
  • Aleksandar Radulović, profesor tradicionalnog sviranja;
  • Aleksandar Stepić, korepetitor na harmonici;

Srodni članci:

Povratak studenata Scenske narodne igre sa festivala iz Egipta

Prof. dr Vesna Bajić Stojiljković u Sarajevu

Masterclass o koreografiji narodne igre u Novom Sadu

Drugi master klas prof. Andonova

Intervju prof. Vesne Bajić Stojiljković sa prof. Antonom Andonovim

Umrežavanje teorije i prakse II.

Umrežavanje teorije i prakse I.

Obaveštenje za buduće studente – snižena školarina

Prezentacija odseka na 41. festivalu folklornih tradicija Vojvodine

Studenti Scenske na muzičkom festivalu u Kolašinu – leto 2019. 

Studenti Scenske na etnokampu u Kikindi – leto 2019

Vrsni umetnici i pedagozi rade sa studentima

Zimski intenzivni masterklas sa prof. Andonovim

Početak školske godine na odseku Scenska narodna igra i muzika

Novi saradnici na odseku Scenska narodna igra i muzika

Scenska narodna igra i muzika – prijemni 2018

Brošura Scenska narodna igra i muzika – SNIM