PROF. DIJANA MILOŠEVIĆ NA KONFERENCIJI U CIRIHU

Profesorka Dijana Milošević učestvuje na konferenciji Umetnost u riziku (Art at Risk), koja se održava u Cirihu na Univerzitetu umetnosti u organizaciji švajcarske fondacije Artasfoundation.

Konferencija okuplja umetnike i predstavnike različitih fondacija i agencija koje se bave ili podržavaju društveno angažovanu umetnost.