GORAN MITROVIĆ ODBRANIO MASTER RAD

Na institutu za umetničku igru, dana 13.02.2020. godine, Goran Mitrović, uspešno je odbranio Master rad na temu Osnovna teatarska postojanost u muzičko – scenskim delima koreografiji i njena problematika stvaranja danas.

Izlagao je javno pred članovima komisije obrazovane od strane Naučno-nastavnog veća Fakulteta za ocenu i odbranu u sastavu:

  1. Prof.dr Snežana Arnautović, Predsednik komisije;
  2. Prof. Dijana Milošević, Mentor;
  3. Prof. dr Srđan Tomić, Član.

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, Goran Mitrović je odbranom Master rada stekao javno priznato akademsko zvanje Master Audiovizuelni umetnik – Umetnička igra.