IN HIM WE TRUST

Studenti Instituta za umetničku igru, Nikola Pavlović i Luka Stojković učestvovali su u osmočasovnom performansu U njega verujemo umetnice Ivane Ivković 31. januara u Bitef teatru u kojem je učestvovalo više od 40 muških izvođača, a poslednji je deo trilogije inspirisane psihološkim procesima preuzimanja odgovornosti za sopstveni život, aktivnog rada na sebi i osamostaljivanja od nametnutnih normi i očekivanja društva.

Performans U njega verujemo (In Him We Trust) nastavak je ranije započetih site-specific i performativnih radova Linije, redovi, kolone – Spavaonica (Lines, Rows, Columns – Dormitory) i Veliki Vavilon (Babylon the Great), a sva tri rada skreću pažnju na konstrukte društvenog poretka, ali i naše lične – bilo da se tiču izazova iskrene komunikacije sa sobom i drugima ili ideje verovanja u sebe ili drugoga. Takođe, ova trilogija, prema rečima umetnice, ispituje konstrukte ličnih relacija prema pitanjima rodnog identiteta i integriteta pokušavajući da locira limite sopstvene, ženske perspektive u sagledavanju i poimanju drugosti, odnosno muškarca.

fotografija: Milica Grbić, preuzeto sa Oblakoder Magazin